Ranking Rzeczpospolitej

Ponad 2,5 miliona postępowań w 2018 r., w tym ponad milion zakończonych, mają łącznie na swoim koncie wszystkie kancelarie, które zgłosiły się do nowej kategorii w naszym rankingu. Biorące udział w rankingu kancelarie, mogły po raz pierwszy wybrać, czy chcą konkurować z innymi liczbą prawników, czy wolą wziąć udział w jednej z dwóch klasyfikacji, w których w ogóle nie było wymogu zatrudniania prawników z uprawnieniami.

Pierwsza przeznaczona była dla kancelarii lub firm świadczących usługi prawnicze w formule direct. Chcieliśmy je wyróżnić za nowoczesne podejście do masowego świadczenia usług prawnych. Zgłoszenie przysłała jednak tylko jedna firma – AVAILO i musieliśmy zrezygnować z tej części rankingu. Liczymy, że uda się za rok.

Jedenastka na początek

Więcej chętnych przyciągnęła druga klasyfikacja przeznaczona dla kancelarii lub firm, które mają w swej działalności jeden wiodący obszar obsługi prawnej, np. działalność odszkodowawczą, windykacyjną, restrukturyzacyjną. Ankiety odesłało nam 11 firm, głównie kancelarie zajmujące się windykacją należności. Są też jednak cztery firmy specjalizujące się w restrukturyzacji i upadłościach oraz jedna kancelaria odszkodowawcza.

O miejscu w zestawieniu decyduje liczba klientów i liczba zakończonych postępowań. Wyróżniały się dwie kancelarie.

Liderem w liczbie zakończonych postępowań jest kancelaria Raven z Wrocławia, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze postępowań sądowo-egzekucyjnych na ternie całego kraju. Trzeba przyznać, że skala tej działalności jest olbrzymia. W 2018 r. prowadziła aż 2 mln 165 tys. postępowań, w tym ponad 1 mln zakończyła. Raven działa wyłącznie na potrzeby procesu windykacyjnego Grupy Kruk SA oraz jej partnerów – w sumie zaledwie 67 klientów. Zatrudnia za to imponującą liczbę pracowników – 604, prawnikami jest 166 z nich.

W liczbie klientów palmę pierwszeństwa dzierży inna wrocławska firma – A. Łebek i Wspólnicy, jedna z największych kancelarii odszkodowawczych. W 2018 r. obsługiwała 10 tys. 846 osób fizycznych, przede wszystkim poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Prowadziła 10,5 tys. postępowań, z tego ponad 4 tys. 300 zostało zakończonych. Dla kancelarii pracuje 95 prawników, cały zespół liczy 108 osób.

Firmy zajmujące się restrukturyzacjami i upadłościami nie mają jeszcze tak spektakularnych ilościowo osiągnięć. 1435 postępowań w 2018 r., w tym 304 zakończone to najlepszy podany przez kancelarię restrukturyzacyjną wynik w zestawieniu (chociaż liczby te nie dotyczą wyłącznie postępowań upadłościowych). Należy do warszawskiej kancelarii Woźnicki Malecha Krzemiński Noga. Obsługiwała ona w minionym roku 525 klientów.

Czas to pieniądz

– Rynek upadłości konsumenckiej dopiero się w Polsce rozwija, gdyż do roku 2015 każdy dłużnik, który chciał się oddłużyć, musiał udowodnić, że jest w stanie pokryć koszty postępowania. Niewielu konsumentów było na to stać. Teraz przepisy nie są tak restrykcyjne. Efektem poluzowania jest dynamiczny przyrost spraw o upadłość konsumencką. W 2016 r. było ich 1478 (wniosków złożono 8649), rok później już 5558 (11120 wniosków). Przypuszczam, że dość szybko osiągniemy poziom proporcjonalny do niemieckiego, gdzie około 70 tys. wniosków składanych rocznie prowadzi do ogłoszenia ponad 35 tys. upadłości konsumenckich – mówi Marek Malecha, adwokat, syndyk i doradca restrukturyzacyjny z kancelarii Woźnicki Malecha Krzemiński Noga.

Wyniki rankingu

Materiał ukazał się w gazecie Rzeczpospolita:

dnia 10 czerwca 2019:
» Tu sprawy liczy się w milionach