Ratowała firmy na Śląsku, teraz zrywa z konwencją pracy syndyka

Małgorzata Anisimowicz, uznana w środowisku syndyk, postanowiła zerwać z dotychczasową konwencją pracy we własnej kancelarii i podążyć zupełnie nową ścieżką. Tak zrodziła się idea stworzenia spółki PMR Restrukturyzacje S.A.

Nadzorca, Zarządca, Mediator, licencjonowany syndyk, prowadzący jednocześnie wiele procesów upadłościowych. Prodziekan Krajowej Izby Syndyków i Prezes Okręgowej Izby Syndyków we Wrocławiu. W skrócie Małgorzata Anisimowicz, która od ponad 14 lat restrukturyzuje upadające firmy z Dolnego Śląska.

„Wolę określenie doradca restrukturyzacyjny. Moim celem jest usprawnianie biznesu i pomoc w trudnych momentach, kiedy przedsiębiorca traci kontrolę nad biznesem, a prawnicy i dyrektor finansowy nie mają pomysłu lub kompetencji do przeprowadzenia radykalnych zmian w organizacji firmy. Nie tylko prowadzę procesy upadłości przedsiębiorstw w celu jak najwyższego zaspokojenia wierzycieli, ale tam gdzie to możliwe odnawiam i restrukturyzuje działanie firmy, tak aby odzyskała stabilność finansową i mogła nadal konkurować na rynku.”

– swoją pracę podsumowuje Małgorzata Anisimowicz.

Aktualnie uznana syndyk, postanowiła zerwać z konwencją pracy we własnej kancelarii, jak dotychczas działo się w jej branży. Postawiła na nowe i dotychczas niestosowane rozwiązanie – prowadzenie sieciowej, ogólnopolskiej, a w niedalekiej przyszłości nawet międzynarodowej kancelarii doradców restrukturyzacji. Rozwój działalność i zwiększenie zasięgu swoich usług, było możliwe dzięki połączeniu sił z Maciejem Rochem Pietrzakiem, który prowadził kancelarie w Warszawie, Łodzi i Kaliszu. Wspólny szyld to jednak dopiero wstęp do ambitnej strategii rozwoju rynku usług w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego. Założyciele PMR Restrukturyzacje zapewniają, że już niedługo otworzą kolejne partnerskie oddziały PMR, również za granicą. Plany dotyczą biur w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Otwarcie sieci kancelarii to pionierska idea w branży syndyków, jednak Małgorzata Anisimowicz jest pewna, że to dobra decyzja. Podkreśla, że popyt na usługi profesjonalnych doradców w zakresie restrukturyzacji ciągle rośnie, ponieważ firmy stale się rozwijają i wymagają bardziej zaawansowanych rozwiązań organizacyjnych, prawnych i finansowych.

„Od ponad 14 lat działam w tej branży prowadząc własną kancelarię. Przeprowadziłam kilkadziesiąt postępowań, w tym procesów naprawy przedsiębiorstw, głównie w regionie Dolnego Śląska. Praktyka w prowadzeniu biznesu właśnie w tej części Polski, to prawdziwa sztuka przetrwania, ale również soczewka różnorodności biznesowej. Region jest kolebką ciężkiego przemysłu (m.in. elektromaszyny, motoryzacja), ale najbardziej perspektywiczne są wysokie technologie i usługi biznesowe. To wymaga specjalizacji w wielu odrębnych branżach, ale również daje szanse na rozwój unikalnych kwalifikacji. Bogata w doświadczenia współpracy z przedsiębiorstwami z Dolnego Śląska, będę wspierać pozostałe oddziały PMR w całym kraju i poza jego granicami.”

– dodaje syndyk.

Małgorzata Anisimowicz zapisała się w historii biznesu Dolnego Śląska ratując między innymi Hutę Szkła Kryształowego „Violetta” w Szczytnej. Po rozpoczęciu postępowania upadłościowego w opcji likwidacyjnej, udało się jej rozpocząć działalność gospodarczą i wznowić produkcję. W wyniku podejmowanych działań restrukturyzacyjnych, z przedsiębiorstwa położonego na kilku hektarach gruntu udało się wyodrębnić strategiczną część zakładu. Zmniejszona powierzchniowo firma, bez zasobów majątkowych, które negatywnie wpływały na poziom jej rentowności, znacznie zyskała na wartości. Negocjacje z inwestorami przyniosły rozwiązanie – wyłoniono nabywcę na zorganizowaną część przedsiębiorstwa- firmę MINEX Centrala Eksportowo-Importowa S.A. Huta działa do dziś, będąc liderem branży w regionie. Zatrudnia ponad 200 pracowników.

Huta Szkła Kryształowego „Violetta” w Stroniu Śląskim

Kolejnym wyzwaniem jest obiekt wypoczynkowo-rekreacyjny Hotel Las w Piechowicach. Małgorzata Anisimowicz w roli syndyka zarządza hotelem i prowadzi działania restrukturyzacyjne we wszystkich obszarach, działając dla jak najwyższego pokrycia wierzycieli. Syndyk objęła hotel bez środków finansowych, a mimo to, udało się jej utrzymać działalność hotelu, a nawet zwiększyć jego wydajność. Dzięki innowacyjnemu podejściu do restrukturyzacji, wyniki rentowności wskazują na możliwość rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększenie jej wartości w niedługim czasie.

„Aktualnie skupiam się na bieżącej działalności. Pracy wymaga nie tylko finansowa strona, ale również organizacyjne aspekty np. praca z personelem, stałe podnoszenie jakości usług, promocja obiektu. Ze względu na prowadzoną restrukturyzację, udało się nam znacznie obniżyć ceny za usługi hotelowe, jednocześnie podnosząc jakość obsługi, dzięki czemu goście obiektu okazyjnie otrzymują bogatą ofertę w bardzo korzystnej cenie.”

– komentuje syndyk.

Hotel Las w Piechowicach k. Szklarskiej Poręby

Małgorzata Anisimowicz podkreśla, że nadal osobiście będzie pomagać firmom z Dolnego Śląska, a inwestycję w sieciową kancelarię uważa za naturalny etap rozwoju swojej działalności.

„Poszerzanie i rozwój struktur firmy jest jednym z kluczowych zadań na najbliższy czas. Ich tempo zależeć będzie jednak od możliwości integracji i promocji wysokich standardów obsługi. Właśnie troska o klienta i efektywność naszych działań wyróżnia PMR Restrukturyzacje spośród innych kancelarii, gdyż prócz doradztwa oferujemy przedsiębiorcom wykonawstwo, w którym posiadamy ogromne doświadczenie.”

– dodaje Małgorzata Anisimowicz – Vice-Prezes PMR Restrukturyzacje.

***
Małgorzata Anisimowicz – doradca restrukturyzacji, ekonomista i mediator. Syndyk licencjonowany z ponad 14- letnim doświadczeniem w doradztwie biznesowym i restrukturyzacyjnym. Założycielka i vice-prezes w PMR Restrukturyzacje S.A. Przeprowadziła procesy restrukturyzacji licznych spółek, w tym autorski program restrukturyzacji przedsiębiorstw w ramach postępowań upadłościowych w trybie likwidacji. Pełni funkcję biegłego sądowego. Jest również współzałożycielką Krajowej Izby Syndyków oraz Prezesem Okręgowej Izby Syndyków we Wrocławiu.

PMR Restrukturyzacje to polska firma doradcza o zasięgu międzynarodowym, specjalizująca się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Realizuje procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw, postępowań układowych i naprawczych w egzekucji z dochodów przedsiębiorstw. Dodatkowo spółka realizuje działania w zakresie zapobiegania niewypłacalności, ochrony płynności, zarządzania kryzysem, a także zwiększenia efektywności przedsiębiorstw oraz pozyskiwania finansowania na restrukturyzację lub inwestycje w projekty typu distressed assets.