Restrukturyzacja firm oczami przedsiębiorców

Polscy przedsiębiorcy są przekonani, że ustawowe narzędzia restrukturyzacji to rozwiązanie zarezerwowane wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw – wynika z badania zrealizowanego przez Ośrodek Badań Opinii OBOAK na zlecenie PMR Restrukturyzacje SA. Przeciwną i słuszną zresztą opinię formułuje zaledwie co pięćdziesiąty z respondentów. Tak wysoki poziom nieświadomości kosztuje polską gospodarkę miliardy złotych rocznie. Cierpią również i drobni przedsiębiorcy, którzy oprócz firmy tracą często także swój majątek.

Eksperci PMR Restrukturyzacje SA nie od dzisiaj mówią o zbyt niskiej wiedzy w zakresie możliwości, jakie dają małym przedsiębiorcom i mikrofirmom znowelizowane przepisy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Termin „restrukturyzacja” pojawia się w dyskusjach głównie w kontekście dużych firm, zakładów pracy, przedsiębiorstw produkcyjnych, kopalń, hut czy starego typu fabryk. I to właśnie owocuje mylnym przekonaniem, że narzędzia restrukturyzacyjne przeznaczone są wyłącznie dla tego rodzaju firm. Tymczasem rzeczywistość prezentuje się zgoła odmiennie. Nowe regulacje w zakresie upadłości i restrukturyzacji nie tylko zwiększyły ilość narzędzi służących ratowaniu firm, ale również umożliwiły skorzystanie z nich najmniejszym przedsiębiorcom.

Badanie zrealizowane przez OBOAK objęło swoim zasięgiem 118 przedsiębiorców, którym zadane zostały trzy następujące pytania:

– z czym kojarzy im się słowo restrukturyzacja,
– dla kogo restrukturyzacja jest przeznaczona oraz
– czy mogą z niej skorzystać również przedsiębiorcy na tzw. działalności gospodarczej.

Wyniki potwierdzają niezwykle niski stan świadomości dostępności narzędzi restrukturyzacji wśród małych przedsiębiorców. Restrukturyzacja kojarzy się najczęściej z programami naprawczymi dla kopalń (89 proc.), dużymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi (87 proc.) oraz związkami zawodowymi (32 proc.). W dalszej kolejności są również grupowe zwolnienia pracowników – 17 proc. Zaledwie 2 proc. respondentów kojarzy restrukturyzację z małymi i średnimi firmami, a jedynie 1 proc. z jednoosobową działalnością gospodarczą.

– Głównym błędem małych i średnich przedsiębiorców w zakresie naprawy firm jest to, że uważają, iż restrukturyzacja jest wyłącznie dla dużych spółek, a nie firm zarejestrowanych poprzez wpis do CEIDG
– mówi Małgorzata Anisimiowicz, prezes PMR Restrukturyzacje SA.

– To kompletnie błędne i nieuzasadnione prawnie myślenie. Narzędzia, jakie dała ustawa o prawie restrukturyzacyjnym, są dla wszystkich przedsiębiorców i warto z nich korzystać, nie czekając na moment, gdy jest już za późno – dodaje Małgorzata Anisimowicz.

W dalszej części badania ankietowani przedsiębiorcy odpowiadali na pytanie: dla kogo jest restrukturyzacja, kto może skorzystać z jej narzędzi? W odpowiedziach widać wyraźny i bardzo proporcjonalnie zrównoważony trend przypisywania możliwości restrukturyzacyjnych dużym firmom przed małymi. Na obu krańcach znalazły się liczby 98 proc. dla dużych przedsiębiorstw oraz 2 proc. dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Średnie firmy w zależności od liczby zatrudnianych pracowników zebrały odpowiednio: 74 proc. dla liczby pracowników 50 lub większej, a 13 – dla 9 lub więcej pracowników.

Materiał ukazał się w serwisie eGospodarka.pl:

dnia 22 marca 2018:
» Restrukturyzacja dla mikrofirm oczami przedsiębiorców