Równoległe sanacje w grupie Hawe

Prawnicy wskazują, że po ostatnich decyzjach sądu przeprowadzenie restrukturyzacji grupy Hawe może być utrudnione. Giełdowa spółka poinformowała najpierw o decyzji warszawskiego sądu ws. otwarcia postępowania sanacyjnego w spółce zależnej Hawe Telekom, a we wtorek o podobnej decyzji dla samej giełdowej firmy.

Wątpliwości prawników budzi fakt, że każda z firm otrzymała inny skład osób odpowiedzialnych za zarządzanie majątkiem i nadzór. W Hawe Telekom zarządcą została firma PMR Restrukturyzacje. w Hawe – Wojciech Makuć, który w styczniu pełnił funkcję zarządcy przymusowego w tej firmie. Każda ze spółek ma też innego sędziego komisarza.

Materiał ukazał się w magazynie Parkiet:

dnia 10 marca 2016:
» Równoległe sanacje w grupie