Spółki publiczne mają problem z restrukturyzacją

Doradcy restrukturyzacyjni z PMR Restrukturyzacje S.A. informują o wątpliwościach spółek publicznych z podejmowaniem decyzji o restrukturyzacji. Chodzi o obowiązek upublicznienia informacji o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego do sądu w przypadku zagrożenia niewypłacalnością. Problem dotyczy wielu spółek w Polsce.

W momencie gdy spółka publiczna podejmie decyzję o restrukturyzacji musi niezwłocznie upublicznić tę informację zgodnie z obowiązkiem informacyjnym spółek notowanych na GPW. Sąd przyjmując wniosek o ochronę prawną dla spółki w związku z jej restrukturyzacją ma dwa tygodnie na jego rozpatrzenie i w tym czasie niejednokrotnie dochodzi do poważnego kryzysu spółki. Banki oraz inni wierzyciele powiązani z przedsiębiorstwem wypowiadają umowy co prowadzi do pogorszenia częstokroć już trudnej sytuacji firmy. Jak informują specjaliści z PMR Restrukturyzacje S.A. dynamicznie rośnie liczba zapytań i rozmów na temat restrukturyzacji ze strony spółek publicznych, ale spółki zwlekają do ostatniej chwili z podjęciem decyzji, co może negatywnie odbić się na możliwościach zaspokojenia wierzycieli.

– Istnieją narzędzia prawne, które pozwalają zabezpieczyć podstawowe interesy spółki w okresie od złożenia wniosku restrukturyzacyjnego w sądzie do wydania decyzji, ale wymaga to sporych zabiegów prawnych i spółki niechętnie decydują się na podjęcie decyzji – tłumaczy Małgorzata Anisimowicz, z PMR Restrukturyzacje S.A.
– Niestety zwlekanie z podjęciem działań restrukturyzacyjnych w przypadku spółek publicznych często doprowadza do sytuacji kryzysowej, której co do zasady chciały uniknąć. W takiej sytuacji restrukturyzacje stają się zdecydowanie trudniejsze i trudno przewidzieć ich efekt końcowy – dodaje Małgorzata Anisimowicz.

Rozwiązaniem byłaby przejściowa ochrona prawna dla spółek w trakcie dwóch tygodni oczekiwania na decyzję sądu. Jeżeli decyzja jest pozytywna to ochrona zostaje poszerzona i przedłużona, jeżeli negatywna, spółka traci tymczasową ochronę i wypowiedziane umowy w tym czasie nabierają mocy prawnej.

Materiał ukazał się w serwisie:

dnia 7 września 2016:
» Spółki publiczne mają problem z restrukturyzacją