Trudny kwartał FITEN S.A. Zarząd decyduje o restrukturyzacji

Działająca na rynku energii elektrycznej oraz gazu ziemnego FITEN S.A. opublikowała sprawozdanie za I półrocze 2016, w którym obok wzrostu przychodów, wykazała stratę spowodowaną m. in. trudną sytuacją na rynku hurtowym. W celu ochrony Spółki i jej interesariuszy, Zarząd zdecydował o konieczności restrukturyzacji podmiotu. Jak podkreśla – obecna sytuacja nie wpłynie na realizację dostaw dla obiorców końcowych, które będą przebiegać bez zakłóceń.

– Głównym założeniem planowanej restrukturyzacji jest stabilny rozwój prowadzonego przez Spółkę biznesu, a sama potrzeba restrukturyzacji wynika z niezależnych od nas zdarzeń, w wyniku których bez wszczęcia postępowania ochronnego z dużym prawdopodobieństwem wystąpiłaby groźba niewypłacalności. Podkreślamy raz jeszcze, że zawarte umowy na dostawę energii i gazu będą bez przeszkód realizowane, a naszym nadrzędnym celem niezmiennie pozostaje wysoki poziom zadowolenia naszych klientów. – poinformował w oświadczeniu Zarząd Spółki.

Otwierając proces restrukturyzacji, Sąd zezwolił Spółce na wykonywanie zarządu przedsiębiorstwem w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu, natomiast na zarządcę w procesie sanacji wyznaczył doświadczony podmiot PMR Restrukturyzacje S.A.

Materiał ukazał się w serwisie:

dnia 17 sierpnia 2016:
» Trudny kwartał FITEN S.A. Zarząd decyduje o restrukturyzacji