Upadłość Konsumencka Gdynia

Upadłość Konsumencka Gdynia - PMR Restrukturyzacja

Definicja procedury upadłości konsumenckiej

  Upadłość konsumencka to proces prawny stosowany wobec jednostek fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Procedura ta umożliwia umorzenie części lub całkowitych zobowiązań, co pozwala na odzyskanie równowagi finansowej oraz rozpoczęcie nowego etapu bez ciężaru długów.

Kto może skorzystać z procedury upadłości konsumenckiej?

Procedura upadłości konsumenckiej jest przeznaczona dla osób, które: – Są niewypłacalne i nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań. – Nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jak przebiega proces upadłości konsumenckiej?

Złożenie wniosku

Procedura rozpoczyna się od złożenia wniosku o upadłość konsumencką do właściwego sądu rejonowego. Wniosek musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące majątku, zobowiązań oraz wierzycieli.

Postępowanie sądowe

Sąd ocenia wniosek pod kątem jego uzasadnienia. W przypadku pozytywnej decyzji, sąd ogłasza upadłość konsumencką i wyznacza syndyka do zarządzania majątkiem dłużnika.

Likwidacja majątku

Syndyk przystępuje do likwidacji majątku dłużnika, a uzyskane środki są przeznaczane na spłatę wierzycieli.

Plan spłat

Jeśli dłużnik posiada dochody, sąd może ustalić plan spłat na okres do trzech lat. Po zakończeniu planu spłat, niespłacone zobowiązania są umarzane.

Oddłużenie

Zakończenie procesu umożliwia dłużnikowi uzyskanie oddłużenia, co oznacza uwolnienie od zobowiązań objętych postępowaniem upadłościowym.

Korzyści wynikające z upadłości konsumenckiej

Świeży start finansowy

Procedura umożliwia rozpoczęcie życia finansowego bez ciężaru długów.

Ochrona majątku

W niektórych przypadkach możliwe jest zachowanie części majątku niezbędnego do codziennego funkcjonowania.

Realistyczny plan spłat

Plan spłat jest dostosowany do aktualnych możliwości finansowych dłużnika.

Wsparcie oferowane przez PMR Restrukturyzacja

PMR Restrukturyzacja zapewnia kompleksową pomoc na każdym etapie procesu upadłościowego, w tym

Doradztwo prawne

Nasi eksperci pomagają zrozumieć proces upadłości konsumenckiej i oceniają, czy jest to odpowiednie rozwiązanie dla danej sytuacji.

Przygotowanie wniosku

Zapewniamy profesjonalne przygotowanie i złożenie wniosku o upadłość konsumencką, dbając o wszystkie wymagane formalności.

Wsparcie w trakcie procesu

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie postępowania upadłościowego, zapewniając profesjonalne doradztwo i reprezentację przed sądem.

Skontaktuj Się z Nami

Proces upadłości konsumenckiej może być złożony, ale z pomocą PMR Restrukturyzacja można go przejść sprawnie i skutecznie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług i sposobów wsparcia w odzyskaniu równowagi finansowej.

    Administratorem Państwa danych osobowych, które zostały umieszczone w formularzu kontaktowym, jest PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Informacje o Państwa prawach, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz okresie ich przechowywania »znajdują się tutaj.