Upadłość Konsumencka Kraków

Upadłość Konsumencka Kraków - PMR Restrukturyzacja

Czym jest upadłość konsumencka?

  Upadłość konsumencka to proces prawny, który pozwala osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej, na uzyskanie oddłużenia w przypadku trwałej niewypłacalności. Jest to sposób na odzyskanie stabilności finansowej poprzez umorzenie części lub całości długów.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby, które: – Są niewypłacalne i nie są w stanie regulować swoich zobowiązań. – Nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jak przebiega proces upadłości konsumenckiej?

Złożenie wniosku

Proces rozpoczyna się od złożenia wniosku do sądu rejonowego. Wniosek powinien zawierać informacje o majątku, zobowiązaniach i wierzycielach dłużnika.

Postępowanie sądowe

Sąd ocenia zasadność wniosku. Jeśli wniosek jest uzasadniony, sąd ogłasza upadłość konsumencką i wyznacza syndyka, który będzie zarządzał majątkiem dłużnika.

Likwidacja majątku

Syndyk likwiduje majątek dłużnika, a uzyskane środki przeznacza na spłatę zobowiązań wobec wierzycieli.

Plan spłat

Sąd może ustalić plan spłat na okres do trzech lat, dostosowany do możliwości finansowych dłużnika. Po zakończeniu planu spłat, reszta niespłaconych zobowiązań zostaje umorzona.

Oddłużenie

Po zakończeniu procesu, dłużnik uzyskuje oddłużenie, co oznacza, że jest wolny od zobowiązań objętych postępowaniem upadłościowym

Korzyści z upadłości konsumenckiej

Nowy start finansowy

Umożliwia rozpoczęcie życia finansowego od nowa, bez długów niemożliwych do spłacenia.

Ochrona majątku

W pewnych przypadkach można zachować część majątku niezbędnego do codziennego funkcjonowania.

Realistyczny plan spła

Plan spłat dostosowany do rzeczywistych możliwości finansowych dłużnika.

Jak PMR Restrukturyzacja może Ci pomóc?

W PMR W PMR Restrukturyzacja oferujemy wszechstronną pomoc w zakresie upadłości konsumenckiej, w tym:w tym

Doradztwo prawne

Nasi eksperci pomogą Ci zrozumieć proces upadłości konsumenckiej i ocenić, czy jest to odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie.

Przygotowanie wniosku

Zajmiemy się kompleksowym przygotowaniem i złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, dbając o wszelkie formalności.

Wsparcie w trakcie postępowania

Będziemy Cię wspierać na każdym etapie postępowania upadłościowego, zapewniając profesjonalne doradztwo i reprezentację przed sądem.

Skontaktuj Się z Nami

Upadłość konsumencka może być złożonym procesem, ale z pomocą PMR Restrukturyzacja przejdziesz przez niego sprawnie i efektywnie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Ci w uzyskaniu nowego startu finansowego.

    Administratorem Państwa danych osobowych, które zostały umieszczone w formularzu kontaktowym, jest PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Informacje o Państwa prawach, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz okresie ich przechowywania »znajdują się tutaj.