Upadłość konsumencka – nowelizacja ustawy

Upadłość konsumencka także dla winnych swojej sytuacji, dla osób bez majątku od razu, z dłuższym czasem na spłatę. To może być przełom w oddłużaniu ludzi bez szans na uregulowanie przedawnionych zobowiązań oraz w statystykach osób korzystających z takich możliwości w Polsce.

Prace nad nowelizacją ustawy o upadłości konsumenckiej zakładają olbrzymie udogodnienia dla osób, które znalazły się w pułapce długów – tłumaczą eksperci.

Trzy największe zmiany w ustawie o upadłościach konsumenckich, która funkcjonuje od zaledwie dwóch lat w nowej formie, to przyznanie możliwości ubiegania się o pomoc w oddłużeniu przez osoby prywatne nieprowadzące działalności gospodarczej, które znalazły się w złej sytuacji finansowej z powodu własnego „rażącego niedbalstwa”, czyli z własnej winy, wydłużenie czasu spłaty zobowiązań do 7 lat oraz szybka ścieżka decyzji o przyznaniu upadłości konsumenckiej dla osób bez majątku, będących np. na utrzymaniu rodziny. –

– Objęcie instytucją upadłości konsumenckiej osób, które same są winne swej fatalnej sytuacji finansowej, popełniły błędy, nabrały kredytów, wydały lub straciły pieniądze przez zaniedbania czy nieostrożność, to przełom – mówi Małgorzata Anisimowicz, prezes PMR Restrukturyzacje SA.

– Ci ludzie do tej pory byli wykluczeni, pozbawieni możliwości konstruktywnego wyjścia ze spirali zadłużenia i powrotu do społeczeństwa, normalnego życia, a tym samym pozbawiono ich szansy na poprawę. Szacujemy, że w Polsce z możliwości upadłości konsumenckiej powinno korzystać nawet 50 tys. osób rocznie. W Niemczech to poziom 100 tys.

W zeszłym roku z upadłości konsumenckiej w Polsce skorzystało 5,5 tys. osób. To bardzo niewiele w porównaniu do realnych potrzeb oraz popularności tego typu rozwiązań w całej Europie. Upadłość konsumencka ma przede wszystkim dać możliwość powrotu do normalnego życia, legalnej pracy osobom, które z racji swoich długów żyją na marginesie, w szarej strefie, nie płacą podatków, nie mają ubezpieczeń zdrowotnych i ukrywają się przed egzekucjami oraz wierzycielami.