Upadłość Konsumencka Radom

Bankructwo Konsumenckie - PMR Restrukturyzacja

Definicja bankructwa konsumenckiego Bankructwo konsumenckie to formalny proces prawny, który dotyczy osób fizycznych w trudnej sytuacji finansowej, niezdolnych do spłaty swoich zobowiązań. Celem tego procesu jest umorzenie części lub całkowitych długów, co umożliwia odzyskanie stabilności finansowej i rozpoczęcie nowego rozdziału bez ciężaru zadłużenia.

Kto może skorzystać z procedury bankructwa konsumenckiego?

Procedura bankructwa konsumenckiego jest przeznaczona dla osób, które: – Znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań. – Nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jak przebiega proces bankructwa konsumenckiego?

Złożenie wniosku

Osoba zadłużona składa wniosek o bankructwo konsumenckie do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące majątku, zobowiązań oraz wierzycieli.

Ogłoszenie bankructwa

Sąd po rozpatrzeniu wniosku ocenia jego zasadność. Jeśli wniosek zostanie przyjęty, sąd ogłasza bankructwo konsumenckie i wyznacza syndyka do zarządzania majątkiem dłużnika.

Likwidacja majątku

Syndyk przystępuje do likwidacji majątku dłużnika w celu zaspokojenia wierzycieli.

Plan spłat

Jeśli dłużnik posiada dochody, sąd może zatwierdzić plan spłat, który określa harmonogram spłat zobowiązań w okresie do trzech lat. Po zakończeniu planu spłat, niespłacone zobowiązania są umarzane.

Odzyskanie płynności finansowej

Zakończenie procesu bankructwa konsumenckiego kończy się uzyskaniem przez dłużnika odzyskania płynności finansowej, co oznacza, że jest on zwolniony od zobowiązań objętych procedurą upadłościową.

Zalety bankructwa konsumenckiego

Nowy start finansowy

Procedura umożliwia rozpoczęcie nowego rozdziału życia finansowego bez ciężaru zadłużenia

Ochrona majątku

Istnieje możliwość zachowania części majątku niezbędnego do normalnego funkcjonowania.

Realistyczny plan spłat

Plan spłat jest dostosowany do aktualnych możliwości finansowych dłużnika.

Wsparcie oferowane przez PMR Restrukturyzacja

PMR Restrukturyzacja oferuje wsparcie na każdym etapie procesu bankructwa konsumenckiego, w tym

Doradztwo prawne

Nasi eksperci pomagają w zrozumieniu procesu bankructwa konsumenckiego i oceniają, czy jest to odpowiednie rozwiązanie dla danej sytuacji.

Przygotowanie wniosku

Zapewniamy profesjonalne przygotowanie i złożenie wniosku o bankructwo konsumenckie, dbając o wszystkie wymagane formalności.

Wsparcie w trakcie postępowania

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie postępowania bankructwa konsumenckiego, zapewniając profesjonalne doradztwo i reprezentację przed sądem.

Skontaktuj Się z Nami

Proces bankructwa konsumenckiego może być skomplikowany, ale dzięki wsparciu PMR Restrukturyzacja można go skutecznie przejść. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług i jak możemy pomóc w odzyskaniu równowagi finansowej.

    Administratorem Państwa danych osobowych, które zostały umieszczone w formularzu kontaktowym, jest PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Informacje o Państwa prawach, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz okresie ich przechowywania »znajdują się tutaj.