Jak mogę uzyskać pomoc w procesie restrukturyzacji

Celem restrukturyzacji to przede wszystkim ochrona przed upadłością. Sam proces polega na podjęciu działań zmierzających do poprawy sytuacji przedsiębiorstw. Restrukturyzacja to wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, które mają zwiększyć rentowność danej firmy. Mogą to być zarówno działania prawne, jak i ekonomiczne czy marketingowe. 

Nasi specjaliści przeprowadzają następujące procesy restrukturyzacyjne:

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Specjalizujemy się zarówno w restrukturyzacjach naprawczych, dotyczących szybkiej poprawy efektywności przedsiębiorstw w sytuacji przedłużającego się kryzysu oraz zagrożenia niewypłacalnością, przeprowadzanych w większości w oparciu o przepisy Ustawy o Prawie Restrukturyzacyjnym, jak też restrukturyzacjach rozwojowych, mających perspektywiczny charakter.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw w kryzysie

Ofertę współpracy budujemy w oparciu o indywidualny charakter naszego Klienta, kierując ją zarówno do przedsiębiorstw w kryzysie, jak i wierzycieli.

Do przeprowadzanych projektów restrukturyzacyjnych powołujemy interdyscyplinarny zespół ekspertów, w tym z zakresu modelowania finansowego, doradztwa restrukturyzacyjnego, prawa, zarządzania, podatków i księgowości, doświadczonych negocjatorów oraz analityków rynkowych.

Wskazując na specyfikę i wielowątkowość etapu zmian, jaki wynika z architektury działań restrukturyzacyjnych, zapewniamy:

 • kompleksową obsługę restrukturyzacji w ramach jednej firmy, tj. od etapu decyzji o zamiarze restrukturyzacji do jej wyniku końcowego, uwzględniając wsparcie w pozyskaniu finansowania
 • kompetencje i bezpieczeństwo realizacji powierzonego nam przez Państwa projektu,
 • stworzenie wyspecjalizowanych, skrojonych na miarę rozwiązań.

Zakres świadczonych usług:

 • Reprezentacja prawna przedsiębiorstw w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz sporządzanie pism procesowych
 • Audyt przedsiębiorstw, w tym analiza finansowa
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa w celu identyfikacji skali i rodzaju kryzysu
 • Projekt rozwiązań naprawczych
 • Wsparcie w wyborze formy restrukturyzacji
 • Doradztwo dla zarządu w zakresie jego obowiązków i odpowiedzialności wobec zagrożenia niewypłacalnością
 • Przygotowanie kompleksowych planów restrukturyzacyjnych, opracowywanie strategii rozwoju i propozycji układowych
 • Modelowanie finansowe i analizy inwestycyjne
 • Wsparcie w pozyskaniu finansowania
 • Doradztwo i wsparcie zarządu we wdrożeniu planu restrukturyzacyjnego
 • Zawieranie porozumienia z wierzycielami, wsparcie negocjacyjne i mediacyjne
 • Koordynacja realizacji poszczególnych rozwiązań
 • Specjalistyczne doradztwo w zakresie usprawnienia kluczowych obszarów m.in. finansowe, podatkowe, standaryzacji procesów produkcyjnych, marketingowe
 • Wprowadzenie systemu kontroli procesu restrukturyzacji na poziomie strategicznym i operacyjnym, przygotowywanie niezbędnej sprawozdawczości
 • Wsparcie w prowadzeniu spraw księgowo-rachunkowych, kadrowo-płacowych oraz podatkowych

A także:

 • Reprezentowanie wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych i radach wierzycieli
 • Pełnienie funkcji zarządcy wobec postanowień sądowych

Doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacji, ich różnorodności zarówno wobec sytuacji przedsiębiorstwa oraz otoczenia w którym działa, pozwala nam na korzystanie ze sprawdzonych instrumentów oraz zapewnienie gwarancji najwyższej jakości obsługi w oddłużeniu przedsiębiorstw.
Naprawiamy i chronimy, budując wzajemne zaufanie, decydujące często o ciągłości wsparcia biznesowego naszych Klientów oraz wzmacniamy efektywność kolejnych ich przedsięwzięć.

Restrukturyzacja rozwojowa

Ta forma restrukturyzacji i świadczonych przy jej założeniach usług, związana jest fundamentalnymi i strategicznymi zmianami w przedsiębiorstwie, przebiegając w większości bez udziału sądu.

Nasze kompetencje obejmują kompleksowe działania w zakresie:

 • reorientacji rynkowej przedsiębiorstw
 • restrukturyzacji produktowej
 • restrukturyzacji technologicznej
 • restrukturyzacji finansowej: własności, struktury kapitałowej, aktywów i organizacji
 • restrukturyzacji zatrudnienia

Etapy prac:

 • Analiza makrootoczenia – diagnoza rzeczywistości oraz prognozy rynku
 • Analiza otoczenia konkurencyjnego
 • Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa: portfela produktów, audyt i analiza kondycji finansowej, procesów produkcyjnych i logistycznych, prowadzonej polityki cenowej
 • Opracowanie opcji strategicznych oraz wybór strategii rozwoju
 • Opracowanie strategii funkcjonalnych
 • Określenie mapy strategii: perspektywy finansowej, procesów wewnętrznych, kapitału ludzkiego, perspektywy rynkowej
 • Opracowanie planu inwestycyjnego, źródeł finansowania i priorytetów inwestycyjnych dla poszczególnych sektorów, technologii i rynków
 • Wsparcie w pozyskaniu finansowania ze źródeł publicznych jak i prywatnych
 • Koordynacja i wsparcie we wdrożeniu przyjętego planu restrukturyzacyjnego
 • Opracowanie systemu controllingu strategicznego i operacyjnego wobec przyjętego planu restrukturyzacyjnego

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do kontaktu. Umów się na bezpłatną konsultację. Również online.

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.