Upadłość Konsumencka Rzeszów

Upadłość Konsumencka Rzeszów - PMR Restrukturyzacja

Czym jest upadłość konsumencka?

 Upadłość konsumencka to procedura sądowa, dedykowana osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie regulować swoich długów. Proces ten pozwala na częściowe lub całkowite umorzenie zobowiązań, oferując dłużnikom szansę na nowy początek i przywrócenie równowagi finansowej.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Procedura upadłości konsumenckiej jest przeznaczona dla osób, które: – Znajdują się w kłopotach finansowych i nie mogą spłacać swoich zobowiązań. – Nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jak wygląda proces upadłości konsumenckiej?

Złożenie wniosku

Dłużnik składa wniosek o upadłość konsumencką do sądu. Wniosek musi zawierać szczegółowe dane dotyczące majątku, zobowiązań oraz wierzycieli.

Rozpatrzenie wniosku przez sąd

Sąd analizuje zasadność wniosku. W przypadku jego akceptacji ogłasza upadłość konsumencką i powołuje syndyka, który będzie zarządzał majątkiem dłużnika.

Likwidacja majątku

Syndyk przystępuje do sprzedaży majątku dłużnika w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

Plan spłat

Jeśli dłużnik posiada dochody, sąd może zatwierdzić plan spłat, który przewiduje spłatę części zobowiązań w określonym czasie, zazwyczaj do trzech lat. Po zakończeniu planu niespłacone zobowiązania mogą zostać umorzone.

Oddłużenie

Po zakończeniu procesu upadłości konsumenckiej dłużnik zostaje zwolniony z nieuregulowanych zobowiązań, co umożliwia mu nowy start bez długów.

Korzyści z upadłości konsumenckiej

Nowy początek finansowy

Procedura umożliwia rozpoczęcie nowego etapu życia bez ciężaru długów.

Ochrona majątku

W niektórych sytuacjach dłużnik może zachować część majątku niezbędną do normalnego funkcjonowania.

Realistyczny plan spła

Plan spłat jest dostosowany do aktualnych możliwości finansowych dłużnika.

Wsparcie oferowane przez PMR Restrukturyzacja

PMR Restrukturyzacja oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu upadłości konsumenckiej, w tym:

Konsultacje prawne

Nasi eksperci pomogą Ci zrozumieć proces upadłości konsumenckiej i ocenić, czy jest to odpowiednie rozwiązanie dla Twojej sytuacji.

Przygotowanie wniosku

Zapewniamy profesjonalne przygotowanie i złożenie wniosku o upadłość konsumencką, dbając o wszystkie niezbędne formalności.

Wsparcie w trakcie procesu

Oferujemy pomoc na każdym etapie postępowania upadłościowego, zapewniając fachowe doradztwo i reprezentację przed sądem.

Skontaktuj Się z Nami

Proces upadłości konsumenckiej może być złożony, ale dzięki wsparciu PMR Restrukturyzacja przejdziesz przez niego sprawnie i skutecznie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i jak możemy pomóc Ci odzyskać równowagę finansową.

    Administratorem Państwa danych osobowych, które zostały umieszczone w formularzu kontaktowym, jest PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Informacje o Państwa prawach, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz okresie ich przechowywania »znajdują się tutaj.