Upadłość nie jest jedynym scenariuszem

Firma w kryzysie, stojąca przed widmem upadłości, przypomina ciężko chorego, a plan restrukturyzacji zakładający zawarcie układu z wierzycielami — ozdrowieńczą kurację.

Przedsiębiorstwo, które ma kłopoty z płynnością finansową i zauważa nadciągające kłopoty, powinno reagować bez zwłoki. Narastające problemy nie rozwiążą się same.

— Ważne jest, by zauważyć symptomy kryzysu i zdać sobie sprawę z tego, że firma potrzebuje pomocy. To jest klucz do sukcesu. Praca nad architekturą procesu potrzebnej restrukturyzacji łączy się często ze zmianą dotychczasowego modelu biznesowego — przyznaje Małgorzata Anisimowicz, prezes PMR Restrukturyzacje.

Celem wszystkich wskazanych procedur i narzędzi, zalecanych przez przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne, jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa. Alternatywą dla tego scenariusza jest restrukturyzacja w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Jak to osiągnąć?

— Przez przygotowanie planu restrukturyzacyjnego wskazującego wierzycielom i sądowi aktualną sytuację spółki, przyczyny kryzysu, realne i wiarygodne sposoby wyjścia z kryzysu, związane z nimi koszty, rodzaje i źródła finansowania, prognozy wyników oraz harmonogram wdrożenia działań naprawczych — wylicza Małgorzata Anisimowicz.

Alternatywy dla upadłości

Kształt układu firmy w kryzysie z jej wierzycielami wynika z wnioskowanego przez nią rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego. Przystępując do negocjacji o zawarcie układu, zarząd firmy ma zapewnić realizację dwóch celów: spłacenie wierzytelności i zapewnienie firmie perspektyw na przezwyciężenie kryzysu i wyjście na prostą.

— Cele te nie są sprzeczne, a wręcz odwrotnie. Wprawdzie wierzyciele chcą spłaty swoich zobowiązań, ale firma chce przezwyciężyć kryzys i dalej się rozwijać. To jest właśnie płaszczyzna, na której działamy jako doradca restrukturyzacyjny. Pomagamy firmie w kłopotach dokonać restrukturyzacji, czyli takich zmian w obszarze jej funkcjonowania, dzięki którym będzie zdolna wypracować środki niezbędne do spłaty wierzytelności i umożliwiające jej rozwój — tłumaczy Małgorzata Anisimowicz.
Wierzyciele, widząc, że ich dłużnik współpracuje z doradcą restrukturyzacyjnym, wprowadza głębokie zmiany i zaczyna spłacać wierzytelności, również wykazują skłonność do współdziałania z doradcą restrukturyzacyjnym, poznania alternatywy dla możliwej upadłości i wspierania na swój sposób realizacji scenariusza przezwyciężenia kryzysu.
— Słowo „alternatywa” ma duże znaczenie dla nas wszystkich. Opanowanie sytuacji kryzysowej, stworzenie propozycji układowych, które mają oparcie w realiach działania przedsiębiorstwa, są sukcesem zarówno dla firmy dłużnika, dla jej wierzycieli, jak i dla skarbu państwa, gdyż pracodawca, rozwijając swoje przedsiębiorstwo, płaci podatki — przekonuje Małgorzata Anisimowicz.

Interes wierzycieli

Powodzenie działań restrukturyzacyjnych i układowych to pochodna interdyscyplinarnej wiedzy (ekonomicznej, prawniczej, w zakresie zarządzania) całego zespołu ekspertów i praktyków wspierających firmę w przygotowaniu strategii powrotu do efektywnego działania. Istotne znaczenie ma także ciągła i wyczerpująca komunikacja firmy z jej wierzycielami w trakcie całego postępowania restrukturyzacyjnego.
— Komunikacja należy do kluczowych działań w pracach przedsiębiorstwa, a także wspierającej go firmy wyspecjalizowanej w doradztwie i restrukturyzacji. Wyraża się ona w ciągłym przedstawianiu aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, wskazywaniu źródeł finansowania jego bieżącej działalności, możliwości wypracowania zysku, a przede wszystkim w symulacji spłaty wierzytelności — objaśnia Małgorzata Anisimowicz.

Materiał ukazał się w dzienniku Puls Biznesu:dnia 19 lutego 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją artykułu:» Upadłość nie jest jedynym scenariuszem