Dayli z nowym zarządcą

Zgodnie z postanowieniem sądu nowym zarządcą w postępowaniu sanacyjnym Dayli będzie PMR Restrukturyzacje. Kancelaria tę samą funkcję sprawuje w postępowaniu sanacyjnym, toczącym się w Kerdosie. PMR Restrukturyzacje zastąpi spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja, która sama wnioskowała o zmianę zarządcy.

W sądzie na rozpatrzenie czeka jeszcze wniosek dotyczący umoerzenia postępowania sanacyjnego wobec Dayli, wystosowany przez poprzedniego zarządcę, który argumentował, że Dayli, wbrew zapewnieniom Romualda Kalycioka, prezesa Kerdosu, nie otrzymało od niego 4,5 mln zł na zakup towarów do drogerii – podał „Parkiet”.

Materiał ukazał się w gazecie:

dnia 31 maja 2016:
» Dayli z nowym zarządcą