Niewypłacalni będą jawni

Firmy, wobec których prowadzone są postępowania restrukturyzacyjne czy upadłościowe, będą trafiać do Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), który ma ruszyć w lutym 2019r. Będą do niego wpisywane także upadłości konsumenckie, a także osoby zalegające z alimentami.

Według projektu ustawy o KRZ, który Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) konsultuje obecnie z innymi resortami i organizacjami społecznymi, w tym przedsiębiorców, przyszły rejestr ma być jawny dla każdego. Zainteresowani dowiedzą się z niego, kiedy firma złożyła wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, który sąd prowadzi sprawę, jaką ma ona sygnaturę i kto jest zarządcą restrukturyzacyjnym. Będzie też można poznać spis wierzytelności, skład masy upadłościowej i plan spłaty wierzycieli.

Przez internet

Projektowana ustawa zakłada obowiązkowe wnoszenie pism procesowych i dokumentów związanych z postępowaniami oraz ich aktualizacji wyłącznie drogą elektroniczną. Również orzeczenia sądów będą publikowane w systemie teleinformatycznym, ponadto nie będzie doręczeń pocztowych. Ma to służyć ograniczeniu korespondencji papierowej i skróceniu czasu między rozstrzygnięciem sprawy, a jego dotarciem do adresata.

Te procedury powinny usprawnić pracę sądów rejonowych i ich wydziałów gospodarczych prowadzących postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe, zmniejszyć ich koszty i przyspieszyć procesy naprawy firm. Sądy i przedsiębiorcy nie będą już musieli publikować obwieszczeń oraz ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Mimo wielu pozytywów dostrzeganych w zapowiadanym trybie działania KRZ i jego jawności, pojawiają się wątpliwości co do wpisywania do jednego rejestru na tych samych zasadach firm w naprawie oraz nieuczciwych dłużników.

– Bez szczególnie wyraźnego rozróżnienia pojawia się w nim ci, którzy od lat nie spłacają długów i uciekają przed komornikiem, oraz ci, którzy nie ze swojej winy popadli w zadłużenie i zostali zmuszeni do upadłości. W tym samym gronie znajdą się teżfirmy w trakcie restrukturyzacji, które są np. tylko zagrożone niewypłacalnością lub nawet zawarły układ z wierzycielami i spłacają długi. To może ponownie stygmatyzować przedsiębiorców i utrudniać im uzyskanie np. kredytów kupieckich czy bankowych na dalszy rozwój
– zwraca uwagę Małgorzata Anisimowicz, doradca restrukturyzacyjny w kancelarii PMR Restrukturyzacje.
Materiał ukazał się w Gazecie Puls Biznesu:

dnia 21 września 2017:
» Niewypłacalni będą jawni