Doradca restrukturyzacyjny prowadzi, wspiera i pozyskuje potrzebne środki

Bolączką firm w kryzysie, w restrukturyzacji sądowej, na skraju niewypłacalności czy już niewypłacalnych jest brak środków na naprawę sytuacji. Jednak wytrawni doradcy restrukturyzacyjni potrafią nie tylko zaordynować ozdrowieńcze rozwiązania, lecz również znaleźć finansowanie.

Doradca prowadzący restrukturyzację przedsiębiorstwa dąży przede wszystkim do rozwiązania głównych jego problemów. Od tego zależy, czy firma przetrwa kryzys i wyjdzie na prostą. Środki, po jakie sięga, są fundamentalne i drastyczne, ale też kompleksowe.
Wstępna analiza i audyt sytuacji ekonomicznej szybko prowadzą doradcę restrukturyzacyjnego najpierw do cięcia kosztów, które – jakże często w takich przypadkach – są niewspółmierne do przychodów. W ten sposób dochodzi do zastopowania mechanizmu pogrążającego firmę w długach.
Dalszymi typowymi krokami są restrukturyzacja portfela produktów i usług firmy, opracowanie nowej polityki cenowej, usprawnienie procesów produkcyjnych i logistycznych, wprowadzenie mechanizmów bieżącego kontrolowania stanu finansów firmy i poszukiwanie nowych dostawców, klientów, rynków zbytu.
– Nadrzędną funkcją doradcy restrukturyzacyjnego jest przygotowanie architektury restrukturyzacji dla przywrócenia efektywności przedsiębiorstwa – podkreśla Małgorzata Anisimowicz, prezes zarządu PMR Restrukturyzacje.

Przełamanie impasu

Przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne zawierają wiele procedur przeciwdziałania upadłości, które można zastosować w różnych fazach kryzysu firmy. Ułatwiają prowadzenie programów naprawczych, pozyskiwanie finansowania i zawieranie układów z wierzycielami.
– Nie są to przepisy przeznaczone do samodzielnego stosowania. Inny pakiet narzędzi prawnych, planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych należy zastosować wobec przedsiębiorstwa zagrożonego niewypłacalnością, a inny wobec przedsiębiorstwa niewypłacalnego. Określonych narzędzi należy użyć w przypadku już ustanowionych zabezpieczeń rzeczowych, a innych w przypadku braku takich obciążeń (hipotek, zastawów itp.). Jedne przepisy należy stosować w przypadku wielu już prowadzonych egzekucji sądowych i administracyjnych, a drugie gdy przedsiębiorstwo posiada kilku głównych wierzycieli, np. instytucje finansowe.
– Doradca restrukturyzacyjny potrafi poprowadzić przedsiębiorstwo odpowiednią dla niego ścieżką prowadzącą do wyjścia z impasu, pośród licznych i przenikających się przepisów prawa restrukturyzacyjnego, ich niuansów i specyficznych wymagań. Tego nie zrobi żaden ekonomista czy prawnik, który na co dzień nie specjalizuje się w zarządzaniu kryzysowym i restrukturyzacjach przedsiębiorstw – zapewnia Małgorzata Anisimowicz.

Od początku do końca

Umiejętne stosowanie przepisów prawa restrukturyzacyjnego otwiera możliwości łączenia procedur, z pozoru różnych. Nic w procesie restrukturyzacji nie jest tak ważne, jak doskonała znajomość przepisów, ale też doświadczenie w ich stosowaniu, począwszy od wyboru rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, jego przygotowania, po wdrażanie.

– Oznaką doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego jest umiejętność zapewnienia kompleksowej obsługi procesu restrukturyzacji, począwszy od decyzji firmy o zamiarze rozpoczęcia restrukturyzacji, do jej efektywnego zakończenia – wskazuje Małgorzata Anisimowicz.

Doradca wskazuje też możliwości pozyskania potrzebnego finansowania i sam się angażuje w ten proces – zdobywa środki w różnego rodzaju funduszach lub proponuje zmiany własnościowe: łączenie firm czy odsprzedaż udziałów itp. Ma tę przewagę nad restrukturyzowaną firmą bądź inwestorami, którzy są nią zainteresowani, że o wiele lepiej od nich zna pułapki, w jakie wychodząca z kryzysu firma może w takim przypadku wpaść.

Materiał ukazał się w dzienniku Puls Biznesu:dnia 12 grudnia 2019:» Doradca restrukturyzacyjny prowadzi, wspiera i pozyskuje potrzebne środki