Prawo restrukturyzacyjne – pomoc dla firm

We wtorek 16 stycznia 2018r. prezydent podpisał nowelę ustawy Prawo restrukturyzacyjne, która dostosowuje jej przepisy dotyczące pomocy publicznej do warunków wymaganych przez Komisję Europejską w notyfikacji „Program pomocowy przewidujący udzielenie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorstw”.

Nowelizacja ustawy Prawo restrukturyzacyjne zapewni przedsiębiorcom naprawiającym swoje firmy konkretną pomoc finansową ze strony państwa. Nowe przepisy były długo oczekiwane przez doradców restrukturyzacyjnych oraz firmy w trakcie restrukturyzacji.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2016r. nowym prawem, restrukturyzowane przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o pomoc publiczną, np. w formie rozłożenia na raty długu wobec skarbu państwa (takiego jak zaległe składki ZUS czy podatki należne urzędowi skarbowemu). Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, dotąd pomoc publiczna dla przedsiębiorców mogła być udzielona jedynie w wyjątkowych sytuacjach, dopiero po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej w ramach tzw. procedury notyfikacji. Niestety, notyfikacja to długi proces, trwa średnio nawet 15 miesięcy.

Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizację prawa restrukturyzacyjnego, zgodnie z którą przedsiębiorca może otrzymać pomoc finansową już przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego. Ma to umożliwić mu opracowanie planu restrukturyzacyjnego lub prowadzenie działalności gospodarczej, dopóki plan ten nie zostanie wdrożony. Dzięki nowym przepisom nie będzie już konieczności dokonywania indywidualnej notyfikacji takiej pomocy. Wprowadzony w ustawie nowy art. 193a da podstawę do udzielenia małym i średnim przedsiębiorcom pomocy na restrukturyzację lub tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.

– Ta nowelizacja była bardzo oczekiwana przez przedsiębiorstwa, które znajdują się w trakcie restrukturyzacji oraz ich zarządców. Wierzyciele państwowi nie chcieli rozkładać zadłużenia na raty, uzasadniając to niedozwoloną pomocą publiczną. Nie ma udanej restrukturyzacji bez finansowania jej- uważa Małgorzata Anisimowicz, doradca restrukturyzacyjny z kancelarii PMR Restrukturyzacje SA.
Materiał ukazał się w Gazecie Kurier Szczecinski:

dnia 25 stycznia 2018:
» Dla firm w naprawie