Restrukturyzacja długu to lek na problemy firm

W obliczu epidemii wielu polskich przedsiębiorców musi podjąć zdecydowane kroki, aby chronić swój biznes przed upadłością.

Epidemia koronawirusa odciska coraz większe piętno na stanie polskiej gospodarki. Jej skutki dotkliwie odczuwają nie tylko małe i średnie firmy, ale i duże podmioty. Potrzebne są szybkie i skuteczne działania ratunkowe. Poza państwowymi programami osłonowymi skuteczną odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców może być restrukturyzacja.
Daje ona podstawę prawną oraz narzędzia do ochrony przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej, zagrożenia niewypłacalnością czy drastycznym spadkiem rentowności.

Wstrzymanie płatności zobowiązań i egzekucji

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu zawarcia układu z wierzycielami. Podstawę do tego typu działań daje obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku w Polsce ustawa – Prawo restrukturyzacyjne.

– Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego powstają skutki prawne, które wspierają przedsiębiorstwa i wstrzymują pogłębianie się kryzysu. Zaczynają one obowiązywać z dniem otwarcia przez sąd postępowania. O czym dokładnie mowa?

Niewątpliwie jednym z kluczowych skutków prawnych jest wstrzymanie płatności zobowiązań powstałych przed dniem otwarcia postępowania. Płatność nastąpi dopiero po zatwierdzeniu przez wierzycieli propozycji układowych – komentuje Małgorzata Anisimowicz, prezes zarządu PMR Restrukturyzacje SA.
Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika może obejmować odroczenie terminu wykonania, rozłożenie spłaty na raty, zmniejszenie wysokości zadłużenia, konwersję wierzytelności na udziały lub akcje, a także zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność. Co ważne, propozycje układowe mogą wskazywać jeden lub więcej sposobów restrukturyzacji zobowiązań dłużnika. Kolejnym skutkiem zastosowania tego rozwiązania jest także wstrzymanie egzekucji. Niedopuszczalne bowiem jest prowadzenie egzekucji należności objętych układem.

Zabezpieczenie kluczowych umów

Przedsiębiorcy korzystający z tego rozwiązania mogą także liczyć na ochronę kluczowych umów dla firmy. To m.in. umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, a także umowy kredytu w zakresie środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania. Zaliczają się do nich również umowy leasingu, ubezpieczeń majątkowych, rachunku bankowego, a także ochrona umów poręczeń czy obejmujących licencje udzielone dłużnikowi.
Złożenie wniosku restrukturyzacyjnego chroni też członków zarządu przed osobistą odpowiedzialnością.

Wsparcie, które daje szansę na przetrwanie

Ogromną zaletą skorzystania z możliwości restrukturyzacji zadłużenia jest również wsparcie, jakie otrzymuje przedsiębiorca. Do jego dyspozycji jest zespół doradców restrukturyzacyjnych i często także ekspertów z zakresu finansów, księgowości oraz podatków, którzy służą pomocą przy podejmowaniu kluczowych dla przyszłości firmy decyzji.
To także pomoc w pozyskaniu nowych możliwości finansowania, takich jak kredyty, pożyczki, a nawet pozyskania nowego inwestora przy wsparciu doradcy restrukturyzacyjnego.
Restrukturyzacja zadłużenia posiada również kluczową przewagę nad upadłością. W przypadku złożenia przez wierzycieli wniosku o upadłość oraz przez dłużnika wniosku o restrukturyzację, sąd w pierwszej kolejności zobligowany jest rozpoznać wniosek restrukturyzacyjny.

– Narzędzia pomocowe wynikające z mocy prawa restrukturyzacyjnego to bez wątpienia szybka i skuteczna odpowiedź na kryzys. Restrukturyzacja pomaga przetrwać najtrudniejsze czasy i skutecznie chroni firmy przed niewypłacalnością i upadłością. Wykorzystując to rozwiązanie w połączeniu z bieżącymi pakietami osłonowymi dla firm dotkniętych skutkami epidemii, przedsiębiorcy mogą wyjść z tej trudnej sytuacji obronną ręką – podsumowuje Małgorzata Anisimowicz.

Artykuł ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita:dnia 2 kwietnia 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z jego pełną wersją:» Restrukturyzacja długu to lek na problemy firm