Restrukturyzacja – państwo pomoże firmom

Weszły w życie korzystne dla przedsiębiorców zmiany w praie restrukturyzacyjnym. Umożliwiają uzyskanie pomocy finansowej państwa (np. rozłożenie na raty spłaty zaległych podatów i ZUS-u) jeszcze przed rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego.

Dotychczas pomocy publicznej dla firm można było udzielać tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody Komisji Europejskie. Dzięki nowym przepisom nie będzie ona konieczna.

Pomoc na ratowanie lub tymczasowe wsparcie może być udzielona tylko w formie pożyczki. Będą mogli ubiegać się o nią jedynie przedsiębiorcy, wobec których nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne. Wsparcie ma pomóc im w odzyskaniu płynności finansowej i dać czas na opracowanie planu naprawczego. Inna forma pomocy jest przeznaczony na zrealizowanie planu restrukturyzacji. TAkie wsparcie może mieć formę pożyczki, ale także dopłaty, objęcia akcji, obligacji lub udziałów.

O pomoc będą mogli się ubiegać zarówno przedsiębiorcy objęci postępowaniem restrukturyzacyjnym, jak i ci, wobec których nie jest ono prowadzone.

Według PMR Restrukturyzacje to oczekiwana przez biznes zmiana – dotychczas wierzyciele państwowi nie chcieli rozkładać zadłużenia na raty.

– Ta nowelizacja była bardzo oczekiwana przez firmy znajdujące się w restrukturyzacji jak i przez ich zarządców. Wierzyciele państwowi nie chcieli rozkładać zadłużenia na raty, uzasadniając to niedozwoloną pomocą publiczną. A nie ma udanej restrukturyzacji bez finansowania jej – komentuje Małgorzata Anisimowicz, doradca restrukturyzacyjny z kancelarii PMR Restrukturyzacje.
Materiał ukazał się w serwisie crn.pl:

dnia 22 stycznia 2018:
» Państwo pomoże firmom w kłopotach