Restrukturyzacja – sposób na kłopoty spółek samorządowych

Fala niewypłacalności w kraju się rozkręca. W pierwszym kwartale tego roku zgłosiło ją 1537 firm, o 31 proc. więcej niż przed rokiem – wynika z danych Coface. Motorem napędowym nie są jednak upadłości, a podstępowania restrukturyzacyjne, które mają im zapobiec.

W I kw. 2024 r. zdecydowało się na nie aż 1537, o 33 proc. więcej rok temu. Do tej pory były to głównie firmy prywatne. Na liście zaczyna jednak przybywać spółek publicznych, w tym samorządowych. Na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy z 29 czerwca 2020r. otwarto pierwsze w tym regionie postępowanie restrukturyzacyjne wobec Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A.. Po czterech latach restrukturyzacja zakończyła się sukcesem. W ubiegłym tygodniu sąd w Wałbrzychu zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli. Zdaniem ekspertów to przełomowy wyrok, który może zachęcić kolejne spółki samorządowe do podejmowania działań restrukturyzacyjnych. Szczególnie, że wiele spółek samorządowych generuje straty a ich płynność jest słaba.

– Wciąż jest brak świadomości i chęci działania w tym zakresie. W naszej obecnej rzeczywistości spółki samorządowe w kłopotach zwracają się do właściciela o dofinansowanie nie dokonując restrukturyzacji ani operacyjnej ani w aspekcie zobowiązań. Są to krótkotrwałe rozwiązania, taka „kroplówka” na tu i teraz. Niestety. Takie działania nie rozwiązują problemów. Potrzebne jest działanie o szerokim spektrum które pozwoli tym podmiotom spełniać stawiane przed nimi zadania oraz zamykać się w kosztach. To naprawdę jest do zrobienia – mówi Małgorzata Anisimowicz reprezentująca Zarządcę PKS Kłodzko tj Kancelaria PMR Restrukturyzacje i dodaje, że bezpośrednią przyczyną „zapaści” finansowej przedsiębiorstwa była pandemia Covid-19, która pogłębiła niekorzystną sytuację w zakresie spadku liczby pasażerów. Z uwagi na czasowy lockdown i obostrzenia, branża transportu pasażerów wg. statystyk GUS w okresie I-VIII 2020 r. odnotowała 48,8% spadek liczby przewożonych pasażerów w międzymiastowej komunikacji autobusowej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Sytuacja spółki PKS Kłodzko była bardzo trudna, spółka była zagrożona niewypłacalnością co było zagrożeniem dla możliwości realizacji celów jakim jest transport publiczny.

W toku prowadzonej restrukturyzacji wypracowany został plan restrukturyzacyjny celem którego było przygotowanie przyszłej strategii przedsiębiorstwa dłużnika, która pozwoliłaby na odzyskanie płynności finansowej oraz zwiększenie wolumenu zysków z przeznaczeniem na zaspokojenie wierzycieli.

– W świetle możliwości jakie pojawiły się za sprawą ustawy z 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców zarządca wystąpił o udzielenie pomocy w formie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego w celu uzyskania finansowania umożliwiającego przedsiębiorcy wykonywanie działalności gospodarczej przez czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych mających na celu przywrócenie długookresowej zdolności do konkurowania na rynku i środki te zostały pozyskane. To była dobra decyzja a uzyskane środki zarówno pozwoliły na wsparcie spółki w trudnym okresie jaki i pozwoliły na przeprowadzenie zmian operacyjnych w przedsiębiorstwie – mówi Małgorzata Anisimowicz.

W zakresie niezaspokojonych roszczeń pracowniczych powstałych przed dniem otwarcia postępowania, a także zobowiązań z tytułu ekwiwalentów, odpraw i odszkodowań należnych pracownikom, z którymi stosunek pracy ustał po otwarciu postępowania zarządca wystąpił z wnioskiem o wypłatę środków na ten cel z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W toku restrukturyzacji pracownicy otrzymali należne im z tego tytułu środki finansowe

Według Mecenas Sylwii Hamryszak reprezentującej zarząd PKS Kłodzko sytuacja przedsiębiorstwa wymagała wsparcia spółki z jednej strony z uwagi na specyfikę samego dłużnika pozostającego spółką samorządową, której celem i obowiązkiem jest realizacja zadań dla mieszkańców regionu, z drugiej strony z uwagi na to, że w toku restrukturyzacji w szczególności to zarządca sądowy jest organem uprawnionym do podejmowania imieniem dłużnika ważnych dla spółki i jej kontrahentów czynności prawnych.

Starosta Kłodzki Pani Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk uważa, iż restrukturyzacja spółki PKS Kłodzko pozwoliła na utrzymanie spółki na rynku lokalnych przewozów regionalnych i zachowanie jej majątku. Przede wszystkim jako właściciel podejmując decyzje o restrukturyzacji mieliśmy na uwadze zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców, doprowadzeniu do ustabilizowania przewozów pasażerskich oraz realizację dowozu dzieci i młodzieży do szkół.

Artykuł ukazał się w serwisie @gazetaPrawna.pl:dnia 8 maja 2024 r. Zapraszamy do zapoznania się z jego pełną wersją:» Restrukturyzacja – sposób na kłopoty spółek samorządowych