Upadłość Konsumencka Białystok

Upadłość Konsumencka Białystok - PMR Restrukturyzacja

Definicja upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to proces prawny stosowany wobec osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Dzięki tej procedurze możliwe jest umorzenie części lub całkowitych zobowiązań, co pozwala na odzyskanie równowagi finansowej i rozpoczęcie nowego rozdziału życia bez obciążenia długami.

Kto może skorzystać z procedury upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka jest przeznaczona dla osób, które: – Są niewypłacalne i nie mają możliwości spłaty swoich zobowiązań. – Nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jak przebiega proces upadłości konsumenckiej?

Złożenie wniosku

Procedura rozpoczyna się od złożenia wniosku o upadłość konsumencką do odpowiedniego sądu rejonowego. Wniosek musi zawierać szczegółowe informacje na temat majątku, zobowiązań oraz wierzycieli.

Postępowanie sądowe

Sąd ocenia zasadność wniosku. Jeśli uznaje go za uzasadniony, ogłasza upadłość konsumencką i wyznacza syndyka, który zarządza majątkiem dłużnika.

Likwidacja majątku

Syndyk przystępuje do likwidacji majątku dłużnika, a uzyskane środki przeznacza na spłatę wierzycieli.

Plan spłat

Jeśli dłużnik posiada dochody, sąd może ustalić plan spłat na okres do trzech lat. Po zakończeniu planu spłat, niespłacone zobowiązania są umarzane.

Oddłużenie

Po zakończeniu procesu dłużnik uzyskuje oddłużenie, co oznacza, że jest uwolniony od zobowiązań objętych postępowaniem upadłościowym.

Korzyści płynące z upadłości konsumenckiej

Świeży start finansowy

Procedura umożliwia ponowne rozpoczęcie życia finansowego bez ciężaru długów.

Ochrona majątku

W niektórych sytuacjach możliwe jest zachowanie części majątku niezbędnego do normalnego funkcjonowania.

Realistyczny plan spłat

Plan spłat jest dostosowany do aktualnych możliwości finansowych dłużnika.

Wsparcie oferowane przez PMR Restrukturyzacja

W PMR Restrukturyzacja zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie procesu upadłościowego, w tym

Doradztwo prawne

Nasi eksperci pomagają zrozumieć proces upadłości konsumenckiej i oceniają, czy jest to odpowiednie rozwiązanie dla danej sytuacji.

Przygotowanie wniosku

Zapewniamy profesjonalne przygotowanie i złożenie wniosku o upadłość konsumencką, dbając o wszystkie wymagane formalności.

Wsparcie w trakcie procesu

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie postępowania upadłościowego, zapewniając profesjonalne doradztwo i reprezentację przed sądem.

Skontaktuj Się z Nami

Proces upadłości konsumenckiej może być skomplikowany, ale z pomocą PMR Restrukturyzacja można go przejść sprawnie i skutecznie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat naszych usług i jak możemy pomóc w odzyskaniu równowagi finansowej.

    Administratorem Państwa danych osobowych, które zostały umieszczone w formularzu kontaktowym, jest PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Informacje o Państwa prawach, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz okresie ich przechowywania »znajdują się tutaj.