Upadłość konsumencka działa

Sądy w całym kraju pozytywnie rozpatrują wnioski o upadłość konsumencką – wynika z informacji PMR Restrukturyzacje SA. Zwykle wzywają dłużnika na rozprawę w celu rozwiania wszelkich wątpliwości, ale czasami, gdy materiał dowodowy jest wystarczająco przekonujący, podejmują decyzję na posiedzeniu niejawnym. Specjaliści potwierdzają, że system działa i polityka nowej szansy w odniesieniu do osób fizycznych zaczyna przynosić wymierne korzyści w skali ogólnopolskiej.

Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, rośnie liczba upadłości konsumenckich w Polsce. Szacowana liczba na koniec roku ma wynieść około 6500 wobec 5535 w 2017 r. To prawie 18-procentowy wzrost. Eksperci szacują, że liczba osób nieradzących sobie ze spłatami kredytów lub innych zobowiązań to około 2 miliony.

– Wszystkie spośród kilkudziesięciu wniosków o upadłość konsumencką, jakie przygotowywaliśmy po nowelizacji ustawy o prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, zostały pozytywnie rozpatrzone przez sądy w całym kraju – mówi Małgorzata Anisimowicz, prezes PMR Restrukturyzacje SA.

– Nasi specjaliści udzielają porad, sprawdzają sytuację prawną, pomagają w procesie kompletowania dokumentacji oraz są w potrzasku, nie widzą wyjścia z sytuacji – dodaje Małgorzata Anisimowicz.

Z informacji ekspertów PMR Restrukturyzacje SA wynika również, że większość przypadków upadłości konsumenckich dotyczą osób, które znalazły się w tzw. spirali zadłużenia oraz bez majątku.

Na chwilę obecną sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Natomiast zmiany, które od pewnego czasu zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości, mają ułatwić drogę do ogłoszenia upadłości osobom, które dysponowały swoim majątkiem w sposób nierozsądny lub wplątały się w spiralę zadłużenia poprzez liczne pożyczki lub kredyty. W takich sytuacjach sądy będą badać przyczyny niewypłacalności dłużnika na etapie przygotowania planu spłat wierzycieli i ustalać czas spłacenia dopiero wtedy, czyli po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, a nie – jak dotychczas – na etapie składania wniosku do sądu.

Jak uzyskać upadłość konsumencką?

Osoba, która nie jest w stanie przez co najmniej 3 miesiące regulować swoich zobowiązań wobec wierzycieli, może wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest jego poprawne wypełnienie, szczegółowe przedstawienie sytuacji wnioskodawcy oraz udokumentowanie stanu faktycznego. Opłata sądowa do wniosku to 30 złotych.

Komu sądy przyznają upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to sposób na przywrócenie do normalnego życia w społeczeństwie ludzi, którzy z różnych powodów nie mają możliwości spłacania swoich zobowiązań, długów. Obecnie o upadłość konsumencką mogą starać się wyłącznie osoby, które popadły w problemy finansowe nie ze swojej winy lub na skutek nieprzychylnych wypadków losowych. Wraz z nadchodzącą zmianą sądy będą ogłaszać upadłość konsumencką w przypadku wszystkich potrzebujących pomocy i szukających konstruktywnego rozwiązania swoich problemów finansowych, badając zagadnienie winy dopiero na późniejszym etapie. Kwestia winy i przyczyn wpłynie bowiem na długość okresu spłaty zobowiązań, zanim uzyskamy zupełną wolność od długów. Plan spłaty w przypadku osób, które nie zawiniły, trwa nie dłużej niż 36 miesięcy. Dla winnych swojej sytuacji przewidziano dłuższy okres realizacji planu spłaty wierzycieli, ma on trwać od trzech do siedmiu lat.

Mimo że ustawa funkcjonuje już kilka lat, to i tak wiedza na temat upadłości konsumenckiej jest znikoma i pomoc trafia do bardzo niewielkiej grupy potrzebujących.

W Niemczech corocznie składanych jest 100 tys. wniosków o upadłość konsumencką w porównaniu do ok. 5 tys. w Polsce.

Materiał ukazał się w gazecie Kurier Szczecinski:

dnia 19 września 2018:
» Upadłość konsumencka działa