Upadłość Konsumencka Gdańsk

Upadłość Konsumencka Gdańsk - PMR Restrukturyzacja

Co to jest upadłość konsumencka?

  Upadłość konsumencka to procedura prawna, umożliwiająca osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej, wyjście z długów w przypadku trwałej niewypłacalności. Proces ten daje możliwość umorzenia części lub całości zobowiązań, co pozwala na odzyskanie stabilności finansowej i rozpoczęcie nowego życia bez długów.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka jest przeznaczona dla osób, które: – Są niewypłacalne i nie mogą regulować swoich zobowiązań. – Nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jak przebiega proces upadłości konsumenckiej?

Złożenie wniosku

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o upadłość konsumencką do sądu rejonowego. Wniosek musi zawierać szczegółowe informacje o majątku, zobowiązaniach i wierzycielach dłużnika.

Postępowanie sądowe

Sąd ocenia zasadność wniosku. Jeśli uzna go za uzasadniony, ogłasza upadłość konsumencką i wyznacza syndyka, który przejmuje zarządzanie majątkiem dłużnika.

Likwidacja majątku

Syndyk przystępuje do likwidacji majątku dłużnika, a uzyskane środki przeznacza na spłatę zobowiązań wobec wierzycieli.

Plan spłat

Jeżeli dłużnik posiada dochody, sąd może ustalić plan spłat na okres do trzech lat. Po zakończeniu planu spłat, reszta niespłaconych zobowiązań jest umarzana.

Oddłużenie

Po zakończeniu procesu dłużnik uzyskuje oddłużenie, co oznacza, że zostaje uwolniony od zobowiązań objętych postępowaniem upadłościowym.

Korzyści z upadłości konsumenckiej

Nowy start

Upadłość konsumencka umożliwia rozpoczęcie życia finansowego od nowa, bez długów niemożliwych do spłacenia.

Ochrona majątku

W niektórych przypadkach można zachować część majątku niezbędnego do codziennego funkcjonowania.

Realistyczny plan spłat

Plan spłat dostosowany do rzeczywistych możliwości finansowych dłużnika.

Jak PMR Restrukturyzacja może Ci pomóc?

W PMR Restrukturyzacja oferujemy kompleksową pomoc w zakresie upadłości konsumenckiej, w tym:

Doradztwo prawne

Nasi specjaliści pomogą Ci zrozumieć proces upadłości konsumenckiej i ocenić, czy jest to właściwe rozwiązanie dla Twojej sytuacji.

Przygotowanie wniosku

Zajmiemy się całościowym przygotowaniem i złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, dbając o wszystkie formalności.

Wsparcie w trakcie postępowania

Będziemy Cię wspierać na każdym etapie postępowania upadłościowego, oferując profesjonalne doradztwo i reprezentację przed sądem.

Skontaktuj Się z Nami

Upadłość konsumencka może być złożonym procesem, ale z pomocą PMR Restrukturyzacja, możesz przejść przez niego sprawnie i skutecznie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc w uzyskaniu nowego startu finansowego.

    Administratorem Państwa danych osobowych, które zostały umieszczone w formularzu kontaktowym, jest PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Informacje o Państwa prawach, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz okresie ich przechowywania »znajdują się tutaj.