Upadłość Konsumencka Łódź

Upadłość Konsumencka Łódź - PMR Restrukturyzacja

Co to jest upadłość konsumencka?

  Upadłość konsumencka to procedura prawna, która umożliwia osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej, wyjście z długów w przypadku trwałej niewypłacalności. Dzięki upadłości konsumenckiej dłużnik może uzyskać umorzenie części lub całości swoich zobowiązań i odzyskać stabilność finansową.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby, które: – Są niewypłacalne, czyli nie są w stanie regulować swoich zobowiązań. – Nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jak przebiega proces upadłości konsumenckiej?

Złożenie wniosku

Proces rozpoczyna się od złożenia wniosku do sądu rejonowego. Wniosek musi zawierać szczegółowe informacje o majątku dłużnika, jego zobowiązaniach oraz wierzycielach.

Postępowanie sądowe

Sąd rozpatruje wniosek. Jeśli uzna go za zasadny, ogłasza upadłość konsumencką i wyznacza syndyka, który przejmuje zarządzanie majątkiem dłużnika.

Likwidacja majątku

Syndyk likwiduje majątek dłużnika, a uzyskane środki przeznacza na spłatę wierzycieli.

Plan spłat

Jeśli dłużnik ma dochody, sąd może ustalić plan spłat na okres do trzech lat. Po zakończeniu planu spłat, niespłacone zobowiązania są umarzane.

Oddłużenie

Po zakończeniu procesu, dłużnik uzyskuje oddłużenie, co oznacza, że zostaje uwolniony od zobowiązań objętych postępowaniem upadłościowym.

Korzyści z upadłości konsumenckiej

Nowy start finansowy

Upadłość konsumencka umożliwia rozpoczęcie życia finansowego od nowa, bez długów niemożliwych do spłacenia.

Ochrona majątku

W pewnych przypadkach możliwe jest zachowanie części majątku niezbędnego do codziennego funkcjonowania.

Realistyczny plan spła

Plan spłat dostosowany do rzeczywistych możliwości finansowych dłużnika.

Jak PMR Restrukturyzacja może Ci pomóc?

W PMR Restrukturyzacja oferujemy kompleksową pomoc w zakresie upadłości konsumenckiej, w tym:

Doradztwo prawne

Nasi specjaliści pomogą Ci zrozumieć proces upadłości konsumenckiej i ocenić, czy jest to odpowiednie rozwiązanie dla Twojej sytuacji.

Przygotowanie wniosku

Zajmiemy się przygotowaniem i złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, dbając o wszystkie formalności.

Wsparcie w trakcie postępowania

Będziemy Cię wspierać na każdym etapie postępowania upadłościowego, oferując profesjonalne doradztwo i reprezentację przed sądem.

Skontaktuj Się z Nami

Upadłość konsumencka może być skomplikowanym procesem, ale z pomocą PMR Restrukturyzacja, możesz przejść przez niego sprawnie i skutecznie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc w uzyskaniu nowego startu finansowego.

    Administratorem Państwa danych osobowych, które zostały umieszczone w formularzu kontaktowym, jest PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Informacje o Państwa prawach, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz okresie ich przechowywania »znajdują się tutaj.