Upadłość Konsumencka Poznań

Upadłość Konsumencka Poznań - PMR Restrukturyzacja

Czym jest upadłość konsumencka?

  Upadłość konsumencka to procedura prawna, która umożliwia osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej, wyjście z długów w przypadku trwałej niewypłacalności. To szansa na umorzenie części lub całości zobowiązań, co pozwala na odzyskanie stabilności finansowej i rozpoczęcie nowego życia bez obciążających długów.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka jest dostępna dla osób, które: – Są niewypłacalne, czyli nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań. – Nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jak przebiega proces upadłości konsumenckiej?

Złożenie wniosku

Proces rozpoczyna się od złożenia wniosku o upadłość konsumencką do sądu rejonowego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje o majątku, zobowiązaniach oraz wierzycielach dłużnika.

Postępowanie sądowe

Sąd ocenia zasadność wniosku. Jeśli uzna, że wniosek jest uzasadniony, ogłasza upadłość konsumencką i wyznacza syndyka, który będzie zarządzał majątkiem dłużnika.

Likwidacja majątku

Syndyk likwiduje majątek dłużnika, a uzyskane środki przeznacza na spłatę zobowiązań wobec wierzycieli.

Plan spłat

Jeśli dłużnik ma dochody, sąd może ustalić plan spłat na okres do trzech lat. Po zakończeniu planu spłat, reszta niespłaconych zobowiązań jest umarzana.

Oddłużenie

Po zakończeniu procesu dłużnik uzyskuje oddłużenie, co oznacza, że zostaje uwolniony od zobowiązań objętych postępowaniem upadłościowym.

Korzyści z upadłości konsumenckiej

Nowy początek

Upadłość konsumencka pozwala na rozpoczęcie życia finansowego od nowa, bez długów, które były niemożliwe do spłacenia.

Ochrona majątku

W pewnych przypadkach możliwe jest zachowanie części majątku niezbędnego do codziennego funkcjonowania.

Realistyczny plan spłat

Plan spłat dostosowany do rzeczywistych możliwości finansowych dłużnika.

Jak PMR Restrukturyzacja może Ci pomóc?

W PMR Restrukturyzacja oferujemy kompleksową pomoc w zakresie upadłości konsumenckiej, w tym:

Doradztwo prawne

Nasi eksperci pomogą Ci zrozumieć proces upadłości konsumenckiej i ocenić, czy jest to odpowiednie rozwiązanie dla Twojej sytuacji.

Przygotowanie wniosku

Zajmiemy się kompleksowym przygotowaniem i złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, dbając o wszystkie formalności.

Wsparcie w trakcie postępowania

Będziemy Cię wspierać na każdym etapie postępowania upadłościowego, oferując profesjonalne doradztwo i reprezentację przed sądem.

Skontaktuj Się z Nami

Upadłość konsumencka może być złożonym procesem, ale z pomocą PMR Restrukturyzacja, możesz przejść przez niego sprawnie i skutecznie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc w uzyskaniu nowego startu finansowego.

    Administratorem Państwa danych osobowych, które zostały umieszczone w formularzu kontaktowym, jest PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Informacje o Państwa prawach, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz okresie ich przechowywania »znajdują się tutaj.