Upadłość Konsumencka Szczecin

Upadłość Konsumencka Szczecin - PMR Restrukturyzacja

Czym jest upadłość konsumencka?

  Upadłość konsumencka to rozwiązanie prawne dedykowane osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej i znalazły się w trwałej niewypłacalności. Dzięki temu procesowi można umorzyć część lub całość zobowiązań, co umożliwia odbudowanie stabilności finansowej i rozpoczęcie nowego życia bez ciężaru długów.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby, które: – Są niewypłacalne i nie są w stanie regulować swoich zobowiązań. – Nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jak przebiega proces upadłości konsumenckiej?

Złożenie wniosku

Procedura rozpoczyna się od złożenia wniosku o upadłość konsumencką do sądu rejonowego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje o majątku, zobowiązaniach i wierzycielach dłużnika.

Postępowanie sądowe

Sąd rozpatruje zasadność wniosku. Jeśli uzna go za uzasadniony, ogłasza upadłość konsumencką i wyznacza syndyka, który przejmuje zarządzanie majątkiem dłużnika.

Likwidacja majątku

Syndyk likwiduje majątek dłużnika, a uzyskane środki przeznacza na spłatę wierzycieli.

Plan spłat

Jeśli dłużnik posiada dochody, sąd może ustalić plan spłat na okres do trzech lat. Po zakończeniu planu spłat, niespłacone zobowiązania są umarzane.

Oddłużenie

Po zakończeniu procesu dłużnik uzyskuje oddłużenie, co oznacza, że jest uwolniony od zobowiązań objętych postępowaniem upadłościowym

Korzyści z upadłości konsumenckiej

Nowy start finansowy

Upadłość konsumencka pozwala na rozpoczęcie życia finansowego od nowa, bez długów niemożliwych do spłacenia.

Ochrona majątku

W niektórych przypadkach możliwe jest zachowanie części majątku niezbędnego do codziennego funkcjonowania.

Realistyczny plan spłat

Plan spłat dostosowany do rzeczywistych możliwości finansowych dłużnika.

Jak PMR Restrukturyzacja może Ci pomóc?

W PMR Restrukturyzacja oferujemy kompleksową pomoc w zakresie upadłości konsumenckiej, w tym

Doradztwo prawne

Nasi specjaliści pomogą Ci zrozumieć proces upadłości konsumenckiej i ocenić, czy jest to odpowiednie rozwiązanie dla Twojej sytuacji.

Przygotowanie wniosku

Zajmiemy się całościowym przygotowaniem i złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, dbając o wszelkie formalności.

Wsparcie w trakcie postępowania

Będziemy Cię wspierać na każdym etapie postępowania upadłościowego, zapewniając profesjonalne doradztwo i reprezentację przed sądem.

Skontaktuj Się z Nami

Upadłość konsumencka może być złożonym procesem, ale z pomocą PMR Restrukturyzacja, możesz przejść przez niego sprawnie i skutecznie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc w uzyskaniu nowego początku finansowego.

    Administratorem Państwa danych osobowych, które zostały umieszczone w formularzu kontaktowym, jest PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Informacje o Państwa prawach, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz okresie ich przechowywania »znajdują się tutaj.