Upadłość Konsumencka Warszawa

Upadłość Konsumencka Warszawa - PMR Restrukturyzacja

Co to jest upadłość konsumencka?

 Upadłość konsumencka to proces prawny, który daje osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej, możliwość uzyskania oddłużenia w przypadku niewypłacalności. Celem upadłości konsumenckiej jest umożliwienie dłużnikom nowego startu finansowego poprzez umorzenie całości lub części ich zobowiązań

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby fizyczne, które: – Są niewypłacalne, czyli nie są w stanie spłacać swoich długów. – Nie prowadzą działalności gospodarczej

Jak przebiega proces upadłości konsumenckiej?

Złożenie wniosku

Proces rozpoczyna się od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do sądu rejonowego. Wniosek powinien zawierać m.in. informacje o majątku dłużnika, jego zobowiązaniach i wierzycielach.

Postępowanie sądowe

Sąd ocenia, czy wniosek jest zasadny. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, sąd ogłasza upadłość konsumencką i wyznacza syndyka, który będzie zarządzał majątkiem dłużnika.

Likwidacja majątku

Syndyk przeprowadza likwidację majątku dłużnika, z którego środki zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań wobec wierzycieli.

Plan spłat

Jeśli dłużnik posiada dochody, sąd może ustalić plan spłat, który będzie obowiązywał przez okres do trzech lat. Po zakończeniu planu spłat, reszta niespłaconych zobowiązań zostaje umorzona.

Oddłużenie

Po zakończeniu procesu, dłużnik uzyskuje oddłużenie, co oznacza, że jest wolny od zobowiązań, które były objęte postępowaniem upadłościowym.

Korzyści z upadłości konsumenckiej

Nowy start finansowy

Upadłość konsumencka pozwala na rozpoczęcie życia finansowego od nowa, bez długów, które były niemożliwe do spłacenia.

Ochrona majątku

W niektórych przypadkach możliwe jest zachowanie części majątku niezbędnego do codziennego funkcjonowania

Plan spłat dostosowany do możliwości

Sąd ustala plan spłat, który jest realistyczny i dostosowany do dochodów dłużnika.

Jak PMR Restrukturyzacja może Ci pomóc?

W PMR Restrukturyzacja oferujemy kompleksową pomoc w zakresie upadłości konsumenckiej, w tym

Doradztwo prawne

Nasi specjaliści pomogą Ci zrozumieć proces upadłości konsumenckiej i ocenić, czy jest to odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie

Przygotowanie wniosku

Zajmiemy się przygotowaniem i złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, dbając o wszelkie formalności.

Wsparcie w trakcie postępowania

Będziemy Cię wspierać na każdym etapie postępowania upadłościowego, zapewniając profesjonalne doradztwo i reprezentację przed sądem.

Skontaktuj Się z Nami

Upadłość konsumencka może być skomplikowanym procesem, ale z pomocą PMR Restrukturyzacja, możesz przejść przez niego sprawnie i skutecznie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc w uzyskaniu nowego startu finansowego.

    Administratorem Państwa danych osobowych, które zostały umieszczone w formularzu kontaktowym, jest PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Informacje o Państwa prawach, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz okresie ich przechowywania »znajdują się tutaj.