Upadłość Konsumencka Wrocław

Upadłość Konsumencka Wrocław - PMR Restrukturyzacja

Czym jest upadłość konsumencka?

  Upadłość konsumencka to procedura prawna umożliwiająca osobom fizycznym, które nie cprowadzą działalności gospodarczej, wyjście z długów w przypadku trwałej niewypłacalności. Jest to szansa na umorzenie części lub całości zobowiązań, co pozwala na odzyskanie stabilności finansowej i rozpoczęcie nowego życia bez długów.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka jest dostępna dla osób, które: – Są niewypłacalne i nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań. – Nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jak przebiega proces upadłości konsumenckiej?

Złożenie wniosku

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o upadłość konsumencką do sądu rejonowego. Wniosek musi zawierać szczegółowe informacje o majątku, zobowiązaniach oraz wierzycielach dłużnika.

Postępowanie sądowe

Sąd rozpatruje wniosek. Jeśli uzna go za zasadny, ogłasza upadłość konsumencką i wyznacza syndyka, który przejmuje zarządzanie majątkiem dłużnika.

Likwidacja majątku

Syndyk przystępuje do likwidacji majątku dłużnika, a uzyskane środki przeznacza na spłatę wierzycieli.

Plan spłat

Jeśli dłużnik osiąga dochody, sąd może ustalić plan spłat na okres do trzech lat. Po zakończeniu planu spłat, reszta niespłaconych zobowiązań zostaje umorzona.

Oddłużenie

Po zakończeniu procesu, dłużnik zostaje oddłużony, co oznacza, że jest wolny od zobowiązań objętych postępowaniem upadłościowym.

Korzyści z upadłości konsumenckiej

Nowy początek

Upadłość konsumencka umożliwia rozpoczęcie życia finansowego od nowa, bez długów, które były niemożliwe do spłacenia.

Ochrona majątku

W niektórych przypadkach można zachować część majątku niezbędnego do codziennego funkcjonowania.

Realistyczny plan spłat

Plan spłat dostosowany do rzeczywistych możliwości finansowych dłużnika.

Jak PMR Restrukturyzacja może Ci pomóc?

W PMR Restrukturyzacja oferujemy kompleksową pomoc w zakresie upadłości konsumenckiej, w tym:

Doradztwo prawne

Nasi eksperci pomogą Ci zrozumieć proces upadłości konsumenckiej i ocenić, czy jest to właściwe rozwiązanie dla Twojej sytuacji.

Przygotowanie wniosku

Zajmiemy się przygotowaniem i złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, dbając o wszystkie formalności.

Wsparcie w trakcie postępowania

Będziemy Cię wspierać na każdym etapie postępowania upadłościowego, oferując profesjonalne doradztwo i reprezentację przed sądem.

Skontaktuj Się z Nami

Upadłość konsumencka może być skomplikowanym procesem, ale z pomocą PMR Restrukturyzacja, możesz przejść przez niego sprawnie i skutecznie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc w uzyskaniu nowego startu finansowego.

    Administratorem Państwa danych osobowych, które zostały umieszczone w formularzu kontaktowym, jest PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Informacje o Państwa prawach, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz okresie ich przechowywania »znajdują się tutaj.