Analiza PMR Restrukturyzacje – Firmy nie muszą bać się nieuczciwych wniosków o upadłość

Nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, funkcjonujące od 1 stycznia 2016 r. dało realną możliwość obrony przed składaniem wniosków o upadłość przez nieuczciwą konkurencję lub jako szantaż. To istotna zmiana, która pozwala uczciwym firmom na skuteczniejszą obronę przed informacyjnymi skutkami takiego wniosku oraz utratą dobrego wizerunku.

Wejście w życie nowego Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego z początkiem tego roku reguluje nie tylko kwestie faktycznych bankructw i restrukturyzacji firm, ale także wniosków o upadłość, które bezpodstawnie składane są przez nieuczciwych wierzycieli, aby zaszkodzić firmie.
Typowym przykładem może być sytuacja w której dostawca usługi nie wywiązuje się należycie ze swojej umowy, ale żąda od zleceniodawcy zapłaty za usługę. Firmy wchodzą w spór, który rozwiązywany jest albo poprzez rozmowy polubowne, albo proces sądowy. Zdarza się jednak, że zniecierpliwiony dostawca usług, aby wymusić na swoim zleceniodawcy zapłatę należności i zakończenie sporu składa do sądu wniosek o upadłość firmy informując przy tym klientów, czasami poprzez media, czasami nawet przez bezpośredni kontakt z klientami i kontrahentami firmy, że firma jest bankrutem.

Takie działanie często skutkuje poważnym uszczerbkiem na wizerunku firmy. W mediach pojawiają się informacje o złożeniu wniosku o upadłość i dla wielu kontrahentów, nie znających tego typu praktyk oraz szczegółów procesu upadłościowego, liczą się tylko dwa słowa – nazwa firmy oraz bankructwo.

– Takie zachowania niestety nie należą do rzadkości – potwierdza Małgorzata Anisimowicz, wiceprezes PMR Restrukturyzacje S.A. oraz doświadczony doradca restrukturyzacyjny. – Zwykle gdy po tego typu groźbę sięga się na poziomie rozmowy jest ona próbą szantażu, gdy jednak firmy są już w sporze sądowym od długiego czasu, czasami chodzi już tylko o skrzywdzenie drugiej strony.

– tłumaczy Małgorzata Anisimowicz.