Banki zaczynają wierzyć w sukces restrukturyzacji

Chociaż firmy znajdujące się w restrukturyzacji ciągle borykają się z problemem uzyskania finansowania dla swojej działalności, są już pierwsze jaskółki zwiastujące, że banki zaczynają traktować je jak równorzędnych partnerów gospodarczych.

Takim pozytywnym przykładem jest spółka Fiten SA, która znajduje się w trakcie postępowania sanacyjnego od sierpnia 2016 roku. Zarząd spółki wspólnie z zarządcą, którym jest kancelaria PMR Restrukturyzacje SA, zawarł w połowie kwietnia tego roku porozumienie z bankami finansującymi spółkę – ING Bank Śląski oraz mBank. Podpisał z nimi dwie umowy – o kredyt odnawialny na kwotę 3 mln zł oraz kredyt obrotowy na kwotę 500 tys. zł.

– Zawarcie porozumienia z bankami oraz uzyskanie dalszego finansowania jest kluczem do powodzenia procesu restrukturyzacji. Świadczy o tym, że instytucje finansowe mają zaufanie do firmy i wierzą, że uda jej się wyjść z kłopotów oraz zrealizować plan restrukturyzacji – uważa Małgorzata Anisimowicz, prezes kancelarii PMR Restrukturyzacje SA.

Jak przyznają doradcy restrukturyzacyjni, wbrew przepisom nowej ustawy o restrukturyzacji banki zamiast pomóc zadłużonej firmie w naprawie, często odmawiają jej udostępnienia wcześniej przyznanych kredytów. Chociaż takie działania nie są zgodne z nowym prawem, przedsiębiorcy nie mają skutecznych narzędzi do obrony przed takimi praktykami.

Jednym z głównych problemów firm, które skorzystały z nowej ustawy o prawie restrukturyzacyjnym, obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku, jest uzyskanie refinansowania. Chociaż nowe przepisy nie pozwalają bankom na wypowiadanie umów wobec firm, którym sąd gospodarczy przyznał status firmy w restrukturyzacji, zdarza się często, że banki wypowiadają dotychczasowe umowy, ograniczają limity kredytowe, a pozyskanie nowych funduszy graniczy niemal z cudem.

Taka sytuacja spotkała Hurtownię Farmaceutyczną Intra sp. z o.o., która od 1 grudnia 2016 roku jest w trakcie postępowania sanacyjnego. Po rozpoczęciu procesu restrukturyzacji bank znacznie ograniczył limity w faktoringu, co de facto oznaczało zajęcie środków finansowych na rachunku bankowym i spowodowało dodatkowe trudności w płynności finansowej firmy.

Jak twierdzą doradcy restrukturyzacyjni, takie zachowanie banków nie należy do rzadkości, ale proces, który zgodnie z instrukcją KNF zarządca sanacyjny Hurtowni Farmaceutycznej Intra wytoczył bankowi BZ WBK, będzie precedensowym od czasu obowiązywania nowej ustawy o restrukturyzacji.

Materiał ukazał się w serwisie ceo.com.pl:

dnia 21 kwietnia 2017:
» Banki zaczynają wierzyć w sukces restrukturyzacji