Inne formy restrukturyzacji

Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu

Postępowanie przewidziane jest dla dłużników, którzy są w stanie samodzielnie, przy wsparciu doradcy restrukturyzacyjnego i bez udziału sądu zebrać głosy wymaganej większości swoich Wierzycieli, popierających warunki układu:

 • Postępowanie umożliwia zawarcie układu w wyniku zawarcia ugody z wierzycielami.
 • Przedsiębiorca samodzielnie wybiera Doradcę Restrukturyzacyjnego, z którym wspólnie przeprowadzi postępowanie.
 • Postępowanie toczy się w znakomitej większości bez udziału sądu.
 • Ochrona Przedsiębiorcy przed egzekucją Komorniczą.
 • Przedsiębiorcy pozostawiony jest zarząd własny nad przedsiębiorstwem.
 • Czas trwania od 3 do 6 miesięcy.

Istnieje możliwość objęcia postępowaniem jedynie części istniejących wierzytelności, mających znaczący wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa np. zobowiązania publiczno-prawne takie jak zobowiązania wobec ZUS lub zobowiązań podatkowych

Przyspieszone postępowanie układowe

Procedura restrukturyzacyjna relatywnie szybka, może obejmować postępowaniem jedynie części istniejących wierzytelności, mających znaczący wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa np. zobowiązania publiczno-prawne takie jak zobowiązania wobec ZUS lub zobowiązań podatkowych. Procedura po wszczęciu i uprawomocnieniu się jest widoczna w rejestrze i ujawnia się w nazwie dopisek „w restrukturyzacji”:

 • Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawnionych do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem.
 • Przedsiębiorca składa do sądu wniosek o otwarcie postępowania.
 • Ochrona przed egzekucją (zakaz wszczynania i zawieszenie egzekucji tylko do wierzytelności objętych z mocy prawa układem).
 • Przedsiębiorcy pozostawiony jest zarząd własny nad przedsiębiorstwem, jednakże w określonych okolicznościach zarząd własny może być uchylony.
 • Czas trwania od 12 do 24 miesięcy.

Istnieje możliwość objęcia postępowaniem jedynie części istniejących wierzytelności, mających znaczący wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa np. zobowiązania publiczno-prawne takie jak zobowiązania wobec ZUS lub zobowiązań podatkowych

Postępowanie układowe

Postępowanie prowadzi się, gdy wierzytelności sporne przekraczają próg 15% i wobec tego konieczne jest sądowe rozstrzygnięcie sporów i uznanie wierzytelności lub ich nie uznanie:

 • Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawnionych do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem.
 • Przedsiębiorca składa do sądu wniosek o otwarcie postępowania.
 • Ochrona przed egzekucją (zakaz wszczynania i zawieszenie egzekucji tylko do wierzytelności objętych z mocy prawa układem).
 • Przedsiębiorcy pozostawiony jest zarząd własny nad przedsiębiorstwem,jednakże w określonych okolicznościach zarząd własny może być uchylony.
 • Czas trwania od 12 do 24 miesięcy.

Częściowe postępowanie układowe – Układ częściowy

W ramach postępowania o zatwierdzenie układu i przyspieszonego postępowania układowego można zawrzeć częściowe postępowanie układowe:

 • Objęcie postępowaniem jedynie części istniejących wierzytelności, mających znaczący wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa np. zobowiązania publiczno-prawne takie jak zobowiązania wobec ZUS lub zobowiązań podatkowych
 • Przedsiębiorca samodzielnie wybiera Doradcę Restrukturyzacyjnego w zależności od rodzaju postępowania.
 • Niezakłócone prowadzenie działalności przy „zamrożeniu” obowiązku spłat kluczowych zobowiązań do czasu zawarcia układu.
 • Stwarza możliwość restrukturyzacji zobowiązań zabezpieczonych bez konieczności uzyskania zgody wierzyciela
 • Warunkiem „przymusowego” objęcia wierzycieli postępowaniem jest złożenie propozycji zakładających spłatę wierzytelności w wysokości nie niższej niż możliwa do uzyskania w przypadku jej dochodzenia z przedmiotu zabezpieczenia.
 • Umożliwia pozabankową restrukturyzację i konsolidację zadłużenia oraz niemal całkowite ograniczenie ryzyka zmian oprocentowania, co jest kluczowe w obliczu bezprecedensowego wzrostu stóp procentowych
 • Ograniczony czas prowadzenia postępowania

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie jest dedykowane do najtrudniejszych sytuacji w jakich znalazły się przedsiębiorstwa. Sytuacji, które wymagają głębokiej restrukturyzacji, operacyjnej, prawnej i finansowej:

 • Przedsiębiorca składa do sądu wniosek o otwarcie postępowania
 • Możliwość przeprowadzenia głębokich zmian w tym odstąpienia od toksycznych kontraktów.
 • Pełna ochrona przed egzekucją
 • Możliwość sprzedaży mienia w stanie wolnym od obciążeń
 • Możliwość pozostawienia zarządu własnego.
 • Procedura po wszczęciu i uprawomocnieniu się jest widoczna w rejestrze i ujawnia się w nazwie dopisek „w restrukturyzacji”

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do kontaktu. Umów się na bezpłatną konsultację. Również online.

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.