Kerdos podniesie się z kolan?

PMR Restrukturyzacje szuka finansowania dla Dayli między innymi wśród funduszy inwestycyjnych. Na tym etapie jest niewykluczone, że obejmą one udziały w podwyższonym kapitale Kerdosu.

Jeżeli będzie dobra wola ze strony wierzycieli oraz znajdzie się finansowanie dla Dayli, to grupa Kerdos podniesie się z kolan- mówi Maciej Roch Pietrzak, prezes PMR Restrukturyzacje, która pełni funkcję zarządcy w postępowaniu sanacyjnym toczącym się wobec Kerdosu oraz Dayli.

Zarządca ma już ramowy plan wyprowadzenia Kerdosu z kryzysu – w pierwszym kroku nie obędzie się bez finansowania pomostowego dla spółki zależnej i finansowania restrukturyzacyjnego dla spółki dominującej.

Materiał ukazał się w serwisie:

dnia 21 czerwca 2016:
» Kerdos podniesie się z kolan