Partner dla firm na trudne czasy

Uproszczona restrukturyzacja powstała z myślą o przedsiębiorstwach, których płynność ucierpiała w wyniku pandemii. Aby efektywnie wykorzystać możliwości tego narzędzia, niezbędne jest jednak wsparcie doradcy restrukturyzacyjnego.

Wybór i zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym jest niezbędnym krokiem do otwarcia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu. Jego obecność – zarówno dla sądu, jak i dla dłużnika oraz wierzycieli – pozwala być gwarantem postępowania przeprowadzonego zgodnie z przepisami prawa. Doradca restrukturyzacyjny zobowiązany jest również do zapewnienia aktywnego wsparcia dla przedsiębiorstwa we wszystkich etapach restrukturyzacji oraz komunikacji z wierzycielami wraz z uwzględnieniem ich słusznych praw.

Lista funkcji i kompetencji doradcy restrukturyzacyjnego w kontekście uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu jest bardzo długa. W myśl przepisów ustawy, po zawarciu umowy z przedsiębiorcą doradca restrukturyzacyjny pełni funkcję nadzorcy układu.

– Odchodząc od skomplikowanych, prawnych definicji, rolę doradcy najlepiej porównać do doświadczonego partnera, który pojawia się w firmie po to, by jak najszybciej pomóc jej stanąć na nogi i przywrócić płynność finansową. Doradca musi być jednocześnie doskonałym i bardzo sprawiedliwym mediatorem, ponieważ pomoc dla przedsiębiorcy zawsze musi iść w parze z zabezpieczeniem praw i oczekiwań po stronie wierzycieli. Doskonała znajomość przepisów z zakresu prawa restrukturyzacyjnego pozwala mu jednak szybko i efektywnie przekuć teoretyczne założenia w praktykę i wypracować kompromis z korzyścią dla wszystkich uczestników postępowania – tłumaczy Małgorzata Anisimowicz, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i prezes zarządu PMR Restrukturyzacje.

Artykuł ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita:dnia 29 października 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z jego pełną wersją:» Partner dla firm na trudne czasy