Znajdź nas na Facebooku

Znajdź nas na Instagramie

Aktualności

PMR w mediach: 1640

Komunikat PMR Restrukturyzacje S.A.

Kancelaria PMR Restrukturyzacje SA jako Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji – w nawiązaniu do komunikatu spółki Mediatel SA (RB-27/2016) wyjaśnia, iż złożony do Sądu Plan Restrukturyzacyjny spółki Hawe Telekom – zawiera wszystkie informacje wymagane przepisami prawa restrukturyzacyjnego (art. 10 pr.res.) i nie odnosi się do planu restrukturyzacyjnego całej grupy kapitałowej z przyczyn obiektywnych tj. z powodu niezłożenia do Sądu takowego planu przez zarządcę Hawe SA.

Sporządzony i złożony do Sądu Plan Restrukturyzacyjny Hawe Telekom zgodnie z art. 3 ust. 6 pr. res. służy zaprojektowaniu działań mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej dłużnika i przywrócenie mu zdolności regulowania zobowiązań. Opisuje założenia mające na celu utrzymanie wartości przedsiębiorstwa i jego dalszy rozwój oraz przywrócenie mu zdolności konkurowania na rynku.

Dokument ten nie stanowi natomiast planu windykacji zobowiązań i nie zawiera planu spłat wierzycieli, bowiem temu służy w toku postępowania dokument „Propozycje Układowe” (art 155 pr. res.).

Plan Restrukturyzacyjny nie stanowi również i nie może stanowić oceny możliwości wykonania układu – bowiem to zadanie spełnia inny dokument sporządzany w toku postępowania sanacyjnego, a mianowicie Opinia Zarządcy o możliwości wykonania układu (art. 115 pr. res).

Plan Restrukturyzacyjny nie stanowi także i nie może stanowić podstawy do oceny aktualnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa, bowiem do tego służy w toku postępowania dokument Sprawozdanie Rachunkowe Zarządcy (art. 32 pr.res.) zawierające zgodnie z przepisami wszelkie aktualne dane dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Z powyższych względów Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Hawe Telekom wyjaśnia, iż nie należy mylić w/w dokumentów i oczekiwać w ich treści danych które winny się znajdować w innych dokumentach postępowania restrukturyzacyjnego. Osoby zainteresowane tokiem postępowania nie powinny również oczekiwać od Planu Restrukturyzacyjnego spółki zależnej informacji których nie powinien on zawierać z uwagi na regulacje prawne lub których nie może zawierać z uwagi np. na usytuowanie spółki w strukturze grupy kapitałowej (spółka zależna nie ma podstaw do uwzględniania we własnym planie restrukturyzacyjnym ewentualnych działań które powinna zaplanować we własnym planie restrukturyzacyjnym spółka dominująca i to dominująca nie bezpośrednio a pośrednio poprzez inną spółkę publiczną).

Dodatkowo Zarządca Hawe Telekom wskazuje, iż przepisy prawa przewidują możliwość modyfikacji planu restrukturyzacyjnego (art. 318 pr.res.) w miarę potrzeb i zmian w stanie faktycznym i prawnym sanowanego przedsiębiorstwa – co zostanie dokonane niezwłocznie po zaistnieniu takich okoliczności, a w szczególności gdy zostanie sporządzony przez zarządcę spółki dominującej dotąd jeszcze nie przedłożony w Sądzie plan restrukturyzacyjny dla całej grupy kapitałowej.

Wobec powyższego sporządzony, kompletny, aktualny i złożony w sądzie Plan Restrukturyzacyjny Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji – oczekuje obecnie na zaopiniowanie przez Radę Wierzycieli oraz następnie na zatwierdzenie przez Sędziego Komisarza.

PMR w mediach

9+
lat na rynku

100+
postępowań

1000+
klientów

Formularz kontaktowy

  Administratorem Państwa danych osobowych, które zostały umieszczone w formularzu kontaktowym, jest PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Informacje o Państwa prawach, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz okresie ich przechowywania »znajdują się tutaj.

  Zadzwoń:
  +48 22-30-05-105
  +48 22-30-05-106 (fax)

  Napisz:
  kancelaria@pmr-restrukturyzacje.pl

  Odwiedź nas:
  ul. Prosta 70
  00-838 Warszawa

  Godziny przyjęć interesantów:
  Pon-Pią: 9:00 - 13:00
  Środa: 13:00 - 16:00

  Znajdź nas na Facebooku

  Znajdź nas na Instagramie

  PMR Restrukturyzacje S.A. @ 2024

  pl_PLPolish