Mediatel zaskarża uchwałę Rady Wierzycieli ws. zmiany zarządcy Hawe Telekom

Zarząd Mediatel S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 r. Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wniósł zarzuty przeciwko Uchwale Rady Wierzycieli numer 1/03/2017 z dnia 03 kwietnia 2017 r. w przedmiocie odwołania z pełnienia funkcji zarządcy spółki PMR Restrukturyzacje S.A. („Zarządca”) oraz wskazania w to miejsce doradcy restrukturyzacyjnego Wiesława Ostrowskiego („Uchwała”).

Zarząd Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji nie zgadza się z decyzją Rady Wierzycieli i poczytuje ją jako kolejny krok Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP S.A.”), który może doprowadzić do dokonania próby wrogiego przejęcia Spółki, o czym Emitent szerzej informował raportem bieżącym nr 7/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.

W ocenie Zarządu Spółki, Uchwała została powzięta z rażącym naruszeniem Prawa restrukturyzacyjnego, gdyż Rada Wierzycieli nie ma kompetencji do odwoływania i powoływania Zarządcy, a taką kompetencję ma jedynie sąd.

Poza tym, należy wskazać, że w ocenie Zarządu Spółki, brak jest jakichkolwiek powodów, które uzasadniałyby odwołanie dotychczasowego Zarządcy.