Okiem eksperta. Czy nowa procedura restrukturyzacji rzeczywiście pomogła firmom?

Uproszczona restrukturyzacja, wprowadzona wraz z ustawą z 19 czerwca br. miała z założenia pomóc firmom w wyjściu z największych problemów, jakie wniknęły z koronakryzysu. Czy tak się stało?
Oto ocena ekspertki, Małgorzaty Anisimowicz, prezes zarządu PMR Restrukturyzacje.

Uproszczona restrukturyzacja okazała się jednak narzędziem skrojonym na miarę obecnych czasów, w których trzeba działać przede wszystkim szybko i efektywnie. W przypadku gwałtownej utraty płynności, tylko natychmiastowa reakcja i błyskawicznie przeprowadzone postępowanie naprawcze mogą pomóc firmie w powrocie na właściwe tory.

Dzięki zminimalizowaniu liczby procedur uproszczone postępowanie restrukturyzacyjna stało się najbardziej wydajnym i skutecznym narzędziem naprawczym dla firm znajdujących się kryzysie. Warto wspomnieć, że w ostatnich miesiącach jest to najpopularniejsze i najczęściej wybierane rozwiązanie spośród wszystkich rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka.W przeciwieństwie do pozostałych rodzajów postępowań, uproszczona restrukturyzacja toczy się w przeważającej mierze poza sądem, a dłużnik sam wytycza nadzorcę i podpisuje z nim umowę(…)

Artykuł ukazał się w serwisie internetowym MyCompanyPolska.pl:dnia 26 listopada 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z jego pełną wersją:» Okiem eksperta. Czy nowa procedura restrukturyzacji rzeczywiście pomogła firmom?