Prawo upadłościowe – zmiany

Ministrowie sprawiedliwości państw członkowskich UE w ramach Rady Unii Europejskiej niedawno przyjęli stanowisko wobec dyrektywy o upadłości przedsiębiorstw. Według Małgorzaty Anisimowicz, prezes PMR Restrukturyzacje nowe zmiany idą w korzystnym kierunku.

We wspólnym stanowisku ministrowie w ramach Rady UE zgodzili się, aby przepisy krajowe miały decydującą moc, a wspólne regulacje objęły jedynie kilka elementów postępowań.

Chodzi przede wszystkim o: możliwość wstrzymania egzekucji na etapie postępowań przedinsolwencyjnych nieformalnych i formalnych (postępowanie o zatwierdzenie układu); konieczność przyjęcia jednolitego instrumentu w postaci planu restrukturyzacyjnego, który obejmie zarówno plan restrukturyzacyjny, jak i układ; udostępnienie modelowego planu restrukturyzacyjnego, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców; możliwość objęcia układem wierzycieli rzeczowych oraz udziałowców (właścicieli ekonomicznych przedsiębiorstwa); rozszerzenie odpowiedzialności kadry kierowniczej przedsiębiorstw; stworzenie aplikacji dla doradców restrukturyzacyjnych.

Ograniczeniu ma ulec okres ochrony przed egzekucjami komorniczymi i będzie on wynosił do 4 miesięcy – poza skomplikowanymi, wyjątkowymi sytuacjami.

– To bardzo dobry kierunek. Sam zakres, nad którym trwają prace, pokazuje nam, gdzie obecnie istnieją problemy. Bez wątpienia konieczne są zmiany w zakresie możliwości wstrzymania egzekucji na etapie postępowań przedinsolwencyjnych nieformalnych i formalnych. Często zdarza się, że w przypadku wszczęcia choć jednej egzekucji firmy z przejściowymi kłopotami zmuszone są do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości – tłumaczy Anisimowicz.
Materiał ukazał się w serwisie wnp.pl:

dnia 8 listopada 2018:
» Będa zmiany w prawie upadłościowym