Zmiana zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Dayli Polska sp. z o.o.

Zespół PMR Restrukturyzacje S.A. informuje, że w dniu 24 maja 2016 roku, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, dokonał zmiany zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Dayli Polska sp. z o.o.

W dniu 1 lutego 2016 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie sanacyjne Dayli Polska sp. z o.o. Po rozpoznaniu sprawy z wniosku zarządcy oraz wniosku dłużnika, Postanowieniem z dnia 24 maja 2016 został zmieniony zarządca. W miejsce dotychczasowego zarządcy – spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja została wyznaczona kancelaria „PMR Restrukturyzacje” S.A. z siedzibą w Warszawie.
Dayli Polska sp. z o.o. to sieć drogerii oferująca szeroką gamę kosmetyków pielęgnacyjnych, kolorowych i detergentów oraz chemię niemiecką. Sieć Dayli posiada także szeroki wachlarz usług takich jak: doładowania do telefonów, usługi pocztowe, prasa, punkty lotto, punkty sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

Dowiedz się więcej: www.dayli.com.pl

Zgodnie z treścią postanowienia z dnia 1 luty 2016 rok, Sąd postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Dayli Polska Spółka z o.o., odebrać dłużnikowi zarząd własny, wyznaczyć zarządcę w postaci Zimmermann Filipiak S.A. z siedziba w Warszawie, wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych – Janusza Płocha, oraz wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy Prawa Restrukturyzacyjnego. Postanowieniem z dnia 24 maja 2016rok w miejsce dotychczasowego zarządcy Sąd postanowił wyznaczyć do pełnienia funkcji zarządcy PMR Restrukturyzacje S.A.