Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika masy sanacyjnej PKS w Kłodzku S.A. w restrukturyzacji

Zarządca Masy Sanacyjnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. w restrukturyzacji mając na względzie treść postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 29 lipca 2021r. o sygn. akt VI GR 6/20, ogłasza o sprzedaży mienia należącego do dłużnika i wchodzącego w skład masy sanacyjnej w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Nowej Rudzie, powiat Nowa Ruda, przy ul. Niepodległości 12 (działka nr 209 AM-7, obręb ewidencyjny nr 4) dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW: SW2K/00016614/8 – cena wywoławcza 1 324 500,00 zł netto.

Podana cena jest wartością netto i zostanie powiększona o obowiązujący w momencie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości podatek VAT.

Sprzedaż nastąpi w trybie pisemnego zbierania ofert. Opis warunków sprzedaży oraz przedmiotu sprzedaży znajduje się na stronie https://pmr-restrukturyzacje.pl w menu Komunikaty oraz na stronie https://pks-klodzko.pl

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto, należy wpłacić na rachunek bankowy Zarządcy Masy Sanacyjnej nr 66 1090 2617 0000 0001 2978 7209.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta PKS w Kłodzku” na adres: ul. Klonowica 2/5b 58-500 Jelenia Góra z zastrzeżeniem, iż datą dostarczenia oferty jest data doręczenia oferty przez listonosza lub kuriera lub inną osobę uprawnioną do doręczenia przesyłki w miejscu składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2024r., do godz. 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji: mail: m.zarowna@pmr-restrukturyzacje.pl, tel. 75 64 82 802.

Załączniki do pobrania

Nazwa pliku Rozmiar pliku
pdf Operat szacunkowy 22 MB
pdf Regulamin przetargu 3 MB