Zmiana prawa już od kwietnia 2024 roku

Czy to realna pomoc dla Przedsiębiorców? Czy w „nowej rzeczywistości” po 15 października 2023 roku Przedsiębiorcom żyje się lepiej? Czy to wystarczy by Przedsiębiorcy odetchnęli?

Cześć przedsiębiorców, których dotyczą zmiany podatkowe pozytywnie odbiera projektowane zmiany. Choć większość nadal jest sceptyczna. Zgodnie z proponowanymi zmianami dotyczą one jedynie części usług branży beauty. Przedsiębiorcy pytają, dlaczego branża beauty a nie np. fotografia. Gdzie analizy ekonomiczne potwierdzające zasadność wprowadzenia tych zmian?

Zobacz więcej na ten temat: money.pl

Pojawiają się też kolejne pytania, a co ze składką zdrowotną. Przecież wprowadzone za poprzedniego rządu zmiany doprowadziły wielu przedsiębiorców do bankructwa. Taki system podatkowy prowadzi do zwiększenia nie przychodów, a szarej strefy. Takie wypowiedzi przedsiębiorców słyszymy przy wielu konsultacjach, rozmowach.

Zasady płatności składki zdrowotnej wprowadzone w Polskim Ładzie w 2022 roku spowodowały, że znacznie wzrosły obciążenia dla polskich firm.

Według przedsiębiorców w taki sposób płacona składka zdrowotna, czyli rozliczana od dochodu bez możliwości jej odliczenia wpływa na pogorszenie sytuacji właścicieli firm. Według ekspertów jest to ukryta forma kredytowania państwa, która nie ma nic wspólnego z systemem zdrowotnym. Według argumentów obecnie rządzących brak jest możliwości zmiany prawa w tym obszarze, gdyż w przeciwnym razie zabraknie środków na system zdrowia nawet w dotychczasowym zakresie.

Zobacz więcej na ten temat: money.pl

Pomimo tego, iż zrozumienie jest konieczne przedsiębiorcy boja się o swoje firmy. Coraz więcej odnotowujemy zapytań do doradców restrukturyzacyjnych jak można pomóc i czy to jest już ten moment, kiedy należy zacząć działać?

Analiza zadłużeń przedsiębiorców pokazuje, iż składki ZUS są dla przedsiębiorców olbrzymim kosztem. Jak wskazują przedsiębiorcy „to my finansujemy gospodarkę” i to my nie możemy skorzystać z państwowej pomocy zdrowotnej, gdyż aby opłacić wszelkie koszty prowadzonej działalności gospodarczej pracujemy po 16,18 godzin dziennie i możemy skorzystać jedynie z prywatnej służby zdrowia.

Zwracamy też uwagę, iż to właśnie ZUS często składa wnioski do Sądu w zakresie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, który to nie reguluje w ustawowych terminach należnych składek ZUS.

W 2024 roku przedsiębiorcy mogą napotykać na różnorodne problemy, zależne od regionu, branży i zmieniających się warunków gospodarczych. Wyzwania przed którymi staną przedsiębiorcy to:  

Niestabilność gospodarcza: Zmienne warunki gospodarcze, takie jak inflacja, recesja lub niestabilność rynków finansowych, wpływają na zdolność przedsiębiorstw do planowania i rozwoju.

Zrównoważony rozwój: Wzrastające oczekiwania społeczne dotyczące zrównoważonego rozwoju mogą wymagać od przedsiębiorców dostosowywania praktyk biznesowych do norm ekologicznych i społecznych.

Ceny surowców i paliw: Wahania cen surowców i paliw mogą wpływać na koszty produkcji i transportu, co może mieć konsekwencje dla zyskowności przedsiębiorstw.

Brak kwalifikowanej siły roboczej: Trudności w znalezieniu i zatrudnieniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników mogą stanowić wyzwanie dla wielu firm.

Cyberbezpieczeństwo: Wzrost zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem może narażać przedsiębiorstwa na ryzyko utraty danych, a także wpływać na zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

Innowacje technologiczne: Przemiany technologiczne, takie jak automatyzacja i sztuczna inteligencja, mogą wymagać dostosowania firm do nowych rozwiązań oraz inwestycji w technologie.

Regulacje: Zmiany w przepisach i regulacjach dotyczących różnych sektorów gospodarki mogą wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstw i wymagać dostosowywania się do nowych wymagań.

Warto zauważyć, że specyficzne problemy mogą różnić się w zależności od sektora gospodarki i lokalizacji, a przedsiębiorcy będą musieli elastycznie reagować na zmieniające się warunki, podejmować strategiczne decyzje i poszukiwać innowacyjnych rozwiązań.

Sytuacja jest trudna. Dlatego też wprowadziliśmy darmowe konsultacje dla przedsiębiorców, aby mogli bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej firmy wraz z rekomendacją co należałoby zrobić dla ochrony biznesu, odpowiedzialności za zobowiązania, ochrony majątku