Banki zaczynają wierzyć w sukces restrukturyzacji

Opublikowano: 09 maja 2017

Takim pozytywnym przykładem jest spółka Fiten SA, która znajduje się w trakcie postępowania sanacyjnego od sierpnia 2016 roku. Zarząd spółki wspólnie z zarządcą, którym jest kancelaria PMR Restrukturyzacje SA, zawarł w połowie kwietnia tego roku porozumienie z bankami finansującymi spółkę – ING Bank Śląski oraz mBank. Podpisał z nimi dwie umowy – o kredyt odnawialny na kwotę 3 mln zł oraz kredyt obrotowy na kwotę 500 tys. zł.

– Zawarcie porozumienia z bankami oraz uzyskanie dalszego finansowania jest kluczem do powodzenia procesu restrukturyzacji. Świadczy o tym, że instytucje finansowe mają zaufanie do firmy i wierzą, że uda jej się wyjść z kłopotów oraz zrealizować plan restrukturyzacji – uważa Małgorzata Anisimowicz, prezes kancelarii PMR Restrukturyzacje SA.

Jak przyznają doradcy restrukturyzacyjni, wbrew przepisom nowej ustawy o restrukturyzacji banki zamiast pomóc zadłużonej firmie w naprawie, często odmawiają jej udostępnienia wcześniej przyznanych kredytów. Chociaż takie działania nie są zgodne z nowym prawem, przedsiębiorcy nie mają skutecznych narzędzi do obrony przed takimi praktykami.

Jednym z głównych problemów firm, które skorzystały z nowej ustawy o prawie restrukturyzacyjnym, obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku, jest uzyskanie refinansowania. Chociaż nowe przepisy nie pozwalają bankom na wypowiadanie umów wobec firm, którym sąd gospodarczy przyznał status firmy w restrukturyzacji, zdarza się często, że banki wypowiadają dotychczasowe umowy, ograniczają limity kredytowe, a pozyskanie nowych funduszy graniczy niemal z cudem.

Materiał ukazał się w serwisie forumfirm.pl:

dnia 27 kwietnia 2017:
» Banki zaczynają wierzyć w sukces restrukturyzacji