Kryzys w firmie? Skorzystaj z programu Wczesnego Ostrzegania

Jeszcze nie minął miesiąc od uruchomienia programu Early Warning (Wczesne Ostrzeganie) przez PARP oraz Fundację Firmy Rodzinne, a już 16 przedsiębiorców z całej Polski zgłosiło do niego swój akces. Projekt ma charakter pilotażowy i zakończy się w 2023 r.

Aby wziąć udział w programie, wystarczy wypełnić prosty formularz na stronie www.parp.gov.pl, opisując problemy, z jakimi boryka się firma, oraz wybierając konsultanta, z którym przedsiębiorca chce pracować. Sylwetki konsultantów – psychologów biznesu, trenerów i coachów, są również dostępne na tej stronie. W tej chwili działa czterech konsultantów, ale już za cztery miesiące ma być ich dziesięciu.

Pierwszym etapem pomocy jest praca z konsultantem, która będzie trwała ok. 10 godzin. Potem przedsiębiorca zostanie skierowany do dalszej pracy z mentorem – doświadczonym przedsiębiorcą, który pomoże znaleźć właściwe rozwiązania w trudnej sytuacji. W programie bierze udział 23 mentorów, którzy pracują pro publico bono. Docelowo, czyli pod koniec roku, ma być ich 50.

– Po wejściu w życie nowego prawa restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy mają szansę w spokoju, bez grożących im egzekucji komorniczych „naprawić” swoją firmę – mówi Małgorzata Anisimowicz, doradca restrukturyzacyjny w kancelarii PMR Restrukturyzacje, biorącej udział w tym programie. Dlatego bardzo ważne jest, aby na wczesnym etapie reagowali na pojawiające się symptomy sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie. Na tym polega mądrość biznesowa, że właściciel firmy zauważa zmiany i wyprzedza je, szukając pomocy, zanim będzie za późno i nie pozostanie nic poza jej upadłością – tłumaczy Małgorzata Anisimowicz.

Jeśli firma ma poważne kłopoty, jej właściciel zostanie skierowany do doradcy restrukturyzacyjnego, który pomoże naprawić sytuację w przedsiębiorstwie. Pierwsze dwie godziny jego pracy są bezpłatne, a dalsza pomoc zależy od indywidualnych ustaleń między doradcą restrukturyzacyjnym a biznesmenem.

Materiał ukazał się w serwisie Handel Extra:

dnia 22 czerwca 2017:
» Kryzys w firmie? Skorzystaj z programu Wczesnego Ostrzegania