Jakie są korzyści dla przedsiębiorcy z wejścia w proces uproszczonej restrukturyzacji firmy

Dziesiątki przeprowadzonych postępowań restrukturyzacyjnym, wielogodzinne rozważania z przedsiębiorcami.

1. Zachowanie kontroli nad sytuacją finansową:

Uproszczona restrukturyzacja pozwala firmie na profesjonalne i odważne podejście do problemów finansowych i zachowanie kontroli nad sytuacją. Przestajemy „chować głowę w piasek”;

2. Uniknięcie bankructwa:

Skuteczna restrukturyzacja to rozwiązanie, aby uniknąć formalnego bankructwa firmy, co z kolei minimalizuje negatywne skutki dla właścicieli, pracowników, kontrahentów firmy jak i udziałowców/akcjonariuszy;

3. Negocjacje z wierzycielami:

Proces restrukturyzacyjny umożliwia negocjacje z wierzycielami w celu znalezienia zrównoważonych rozwiązań, takich jak zmniejszenie zadłużenia i restrukturyzacja terminów spłaty;

4. Zachowanie wartości dla akcjonariuszy:

Uniknięcie formalnego bankructwa pozwala na zachowanie wartości dla udziałowców, akcjonariuszy, co pokazuje, iż potrafimy zmierzyć się z problemem. Zarządzanie w sytuacji kryzysowej wymaga od zarządów/właścicieli/ reprezentantów  szerszego  spojrzenia i odważnych decyzji;

5. Ochrona miejsc pracy:

Uproszczona restrukturyzacja wpływa na strukturę kosztów co pomaga w utrzymaniu miejsc pracy poprzez zmniejszenie kosztów operacyjnych i poprawę efektywności.

6. Przyspieszenie procesu restrukturyzacyjnego:

Uproszczenie procesu pozwala na szybsze podjęcie działań, co jest istotne w przypadku firm znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Chociaż mówimy o uproszczonej restrukturyzacji pamiętajmy ze posługujemy się potoczną nazwą postępowania o zatwierdzenie układu. To szybki proces, który pozwala na udrożnienie sytuacji kryzysowej a potem odzyskujemy czas na wyprowadzenie firmy na właściwą drogę.

7. Odbudowa zaufania interesariuszy/klientów/kontrahentów

Skuteczna restrukturyzacja może przyczynić się do odbudowy zaufania wśród interesariuszy, w tym klientów, dostawców i inwestorów. Jasna, sprawna komunikacja, przedstawienie obszarów kryzysowych oraz nadchodzących zmian w istniejącym biznesie, przedstawienie możliwości spłat celem zaspokojenia wierzycieli z jednoczesnym osiągnięciem celu postępowania restrukturyzacyjnego jakim jest uniknięcie bankructwa firmy to przekaz który buduje zaufanie i otwiera drogę do dalszej współpracy na przyszłość.

8. Dostosowanie struktury kosztów:

Skupienie się na eliminacji nadmiernych kosztów oraz dostosowanie struktury kosztów do rzeczywistych możliwości finansowych firmy.

9. Zminimalizowanie straty wartości marki:

Uniknięcie formalnego bankructwa i skuteczna restrukturyzacja mogą pomóc w zminimalizowaniu negatywnego wpływu na wartość marki firmy.

10. Otwarcie drzwi do dalszej współpracy: i rozwoju

Skuteczne zarządzanie procesem restrukturyzacji może otworzyć drzwi do dalszej współpracy z dostawcami, partnerami biznesowymi i klientami.

11.  Wreszcie osiągnięcie CELU RESTRUKTURYZACJI – POWRÓT DO SPRAWNEGO KONKUROWANIA NA RYNKU

Doświadczenie pokazuje. Jak ważne jest działanie w sytuacjach kryzysowych. Dlaczego więc Przedsiębiorcy obawiają się uproszczonej restrukturyzacji?

1. Brak kontroli: Proces restrukturyzacji wymaga pewnych zmian. Przedsiębiorcy mogą obawiać się utraty kontroli nad firmą oraz wprowadzania nowych zasad i procesów. NIC BARDZIEJ MYLNEGO- to przedsiębiorca dalej zarządza swoja firmą;

2. Niepewność: Uproszczona restrukturyzacja może prowadzić do pewnego stopnia niepewności co do skutków tych zmian na przyszłość przedsiębiorstwa. To może budzić obawy i opory. Tutaj wystarczy analiza i dobre doradztwo restrukturyzacyjne, które pozwoli na zrozumienie procesu;

3. Koszty i czas: Proces restrukturyzacji może okazać się kosztowny i wymagać znacznego nakładu czasu, co może zniechęcać przedsiębiorców. Koszty uproszczonej restrukturyzacji są najniższe spośród wszystkich innych kosztów w zakresie ochrony firmy, majątku i są określone ustawowo;

4. Reakcje pracowników: Uproszczona restrukturyzacja może wywołać opór wśród pracowników, a przedsiębiorcy obawiają się utraty motywacji i zaangażowania zespołu.

Tutaj ważna jest sprawna komunikacja z doradcą restrukturyzacyjnym, mediatorem którzy przekażą ze tylko dzięki wprowadzeniu restrukturyzacji uzyskamy stabilizację i będziemy mieli szanse na rozwój firmy oraz utrzymanie miejsc pracy;

5. Ryzyko zmian: Każda zmiana w organizacji niesie pewne ryzyka. Przedsiębiorcy mogą obawiać się, że uproszczona restrukturyzacja nie przyniesie spodziewanych korzyści lub nie do końca są świadomi procesu. Tutaj ważny jest dobór doświadczonej kancelarii restrukturyzacyjnej, która przeprowadzi przedsiębiorcę krok po kroku przez dotychczas nieznane obszary;

Warto zauważyć, że uproszczona restrukturyzacja w sytuacji kryzysowej jest niezbędna w celu zachowania firmy na rynku, uniknięcia upadłości a docelowo poprawy efektywności i konkurencyjności firmy, dlatego ważne jest odpowiednie przygotowanie i planowanie tego procesu.Witamy na naszym blogu


   Tutaj krótka prezentacja sensu bloga itd. jakiś krótki tekst wprowadzający lorem ipsum dolor est aemas adespicing elit consectetur.

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque egestas imperdiet libero, vel aliquam neque hendrerit vel. Proin ultricies nunc semper dui rutrum fringilla.

Zapraszamy do lektury!Umów się na bezpłatną konsultację

Zostaw swój kontakt, a nasi specjaliści niezwłocznie skontaktują się z Tobą. Pierwsza rozmowa z doradcą restrukturyzacyjnym jest możliwa także online, nie musisz do nas przychodzić, my przyjdziemy do Ciebie.

+48 22-30-05-105